Kundservice

Har du frågor eller synpunkter? Här kan du kontakta oss
Kontakta oss Hör av dig till oss på det sätt som passar dig bäst
Kontaktuppgifter
Ring oss

Kundservice är öppet alla dagar i veckan och vi svarar i telefon dygnet runt på telefon: 0771-22 40 00. Där når du även vår talstyrda reseplanerare som hjälper dig med reseinformation.

Skriv till oss

Här hittar du vårt kontaktformulär. Genom det kan du snabbt och enkelt höra av dig till oss.

Du kan också skicka e-post till kundservice@sormlandstrafiken.se

Besök oss

Eskilstuna Station360

I Eskilstuna på Station360 vid Resecentrum (Järnvägsplan) kan du köpa biljetter och reskort för din resa i Eskilstuna, övriga Sörmland och Sverige.

Eskilstuna Station360 är knutpunkt och servicekontor för Sörmlandstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM), SJ, Tågkompaniet och SL.

Öppettider:
Måndag–fredag 05.50–17.10
Lördag 07.35–14.10
Söndag 09.35–16.10

För tidtabeller, reklamationer, förlust av kort, resegarantiärenden m.m ringer du Sörmlandstrafikens kundservice på telefon 0771-22 40 00 eller skickar e-post till kundservice@sormlandstrafiken.se

 

 

FAQ Frågor och svar om det nya biljett- och betalsystemet.
Nya systemet och nya resekortet

Gäller ett 30-dagars kort i 30 dagar, eller gäller det en kalendermånad?
30 dagar.

Jag har flera produkter på mitt nya resekort. Känner systemet av vilken produkt som ska användas?
Finns ett periodkort eller skolkort på kortet så väljs det alltid i första hand. I andra hand väljs reskassa. Om du har ställt in en favoritresa på mina sidor är det priset för denna som dras från din reskassa. Om du inte ställt in en favoritresa dras automatiskt en enkelresa för en zon/vuxen. Om något avviker från det normala säger du till föraren för att få rätt produkt.

Hur stor reskassa kan jag ladda på mitt kort?
Reskassan laddas med jämna hundralappar – minst 100 kr och max 2 000 kr.

Mitt kort är trasigt. Hur gör jag då?
Är kortet trasigt så byter vi ut det mot ett nytt utan kostnad. Har du tappat bort ditt kort behöver du betala 20 kr för ett nytt kort.

Vad händer om jag tappar bort mitt kort?
Om du registrerat kortet på Mina sidor har du Tappa bort-garanti. Då behöver du skaffa dig ett nytt resekort och kontakta kundjtänst så hjälper vi dig att föra över dina biljetter till det nya kortet. 

Kan jag köpa biljett ombord på bussen?
Ja, de flesta biljetter kommer du precis som idag kunna köpa ombord på bussen med betalkort. Köper du enkelbiljett är det ett högre pris vid köp ombord på bussen. Om du vill resa till lägre pris kan du istället ladda på pengar på din reskassa vilket du också kan göra på bussen.

Måste man ha ett resekort?
Nej, vissa av våra biljettyper skrivs ut på papper eller laddas ned till din smartphone via Sörmlandstrafikens app. Vill du ha ett periodkort eller reskassa måste du dock använda ett resekort.

Ska alla biljetter valideras i de nya maskinerna?
Biljetter på papper och resekort ska valideras. Mobilbiljett kommer till en början att valideras visuellt för föraren precis som idag. Inom kort kommer dock även mobilbiljetter att kunna valideras. Har du köpt en enkelbiljett som pappersbiljett finns det en streckkod på biljetten som du validerar om du gör en övergångsresa.

Går det att annullera ett köp i bussen?
Aktiverade månadskort kan inte annulleras på bussen, däremot går det att annullera en enkelbiljett – inom en viss tid. Det rör sig om några minuter – men vi återkommer med ett mer exakt svar.

Kan jag resa med tåg på mitt resekort?
30 dagarskort zon eller län gäller mellan de stationer som finns inom området där biljetten gäller. Undantaget är Södertälje, dit gäller det endast på buss.

Förseningsersättning Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.
Förseningsersättning

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Resenären har också rätt till försening om det finns anledning att tro att resan kommer att bli minst 20 minuter försenad, även om föraren sedan lyckas köra ikapp förseningen. Observera också att du inte behöver ha köpt en biljett för att ha rätt till erstättning. Det räcker att du har infunnit dig för en transport och planerat att resa med den samma. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

Ersättning vid försening
Om förseningen överstiger 20 minuter, och beror på Sörmlandstrafiken, Sörmlandstrafikens trafik eller brister i Sörmlandstrafikens information och gör att du är sen till ditt resmål, har du rätt till förseningsersättning eller ersättning för alternativt färdsätt, exempelvis taxi eller privatbil.

Förseningsersättning utgår efter ansökan härom enligt följande:
- Vid mer än 20 minuters försening ersätts 50 procent av resekostnaden. Lägsta beloppet att få tillbaka är dock 50 kronor, även om du har betalat mindre än så för resan. 

- Vid mer än 40 minuters försening ersätts 75 procent av resekostnaden, dock lägst 50 kronor.

-  Vid mer än 60 minuters försening eller utebliven resa ersätts hela resekostnaden, dock lägst 50 kronor.

Ersättningen sätts in på av dig angivet konto. Väljer du istället att få ersättningen insatt som reskassa, får du 50 kronor extra att resa för.

Om du reser med tåg
Om du åker med Sörmlandstrafikens resekort på tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning med respektive tågoperatörs förseningsersättning eller motsvarande.

OBS! I dessa fall skickar du dina anspråk till Sörmlandstrafiken direkt och inte till tågoperatören - Sörmlandstrafiken handlägger ansökan. Ersättningen betalas sedan ut till av dig angivet konto eller i form av reskassa från Sörmlandstrafiken. Sörmlandstrafiken ersätter ej alternativt färdmedel så som exempelvis taxi eller bil vid händelse av tågförsening.

För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som kan återbetalas baseras på de antal resor som en genomsnittsresenär gör.

Ersättning för alternativt färdsätt
Om resenären, till följd av förseningar i busstrafiken eller brister i Sörmlandstrafikens information, har skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har resenären rätt till ersättning för skäliga kostnader som Resenären har haft för annan transport för att nå slutdestinationen.
Högsta ersättning per förseningstillfälle enligt denna punkt är 1/40 av det prisbasbelopp som enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken gäller för det år som resan skulle ha avslutats. Ersättning utgår endast för transportkostnaden och Sörmlandstrafiken ersätter exempelvis inte dricks eller andra kostnader.

Ersättning för alternativt färdsätt – Taxiresa
I dessa fall beställer du taxituren själv och skickar sedan kvitto från taxifärden i original, tillsammans med ifyllt formulär i Förseningsersättningsfoldern som du hämtar på försäljningsställena, i bussen eller laddar ner från www.sormlandstrafiken.se. Om du får ersättning för taxikostnader har du inte rätt till annan förseningsersättning.

Ersättningen sätts in på av dig angivet konto. Väljer du istället att få ersättningen insatt som reskassa, får du 50 kronor extra att resa för.

Ersättning för alternativt färdsätt – Privatbil
Om du istället väljer att ta privatbil till tänkta slutdestination ersätter Sörmlandstrafiken dig, med den beloppsmässiga begränsning som anges i punkt 11.7, enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Om du får ersättning för bilkostnader har du inte rätt till annan förseningsersättning.
Ersättningen sätts in på av dig angivet konto. Väljer du att få ersättningen insatt som reskassa, får du 50 kronor extra att resa för. Du kan inte samtidigt få ersättning för försening och alternativt färdsätt.

När ska anspråk göras?
För att få ersättning enligt ovan ska du fylla i formuläret i Förseningsersättningsfoldern och tillse att detta är Sörmlandstrafiken tillhanda inom skälig tid efter inträffad försening. Eventuell ansökan om överprövning av Sörmlandstrafikens därefter fattade beslut om ersättning ska göras senast tre veckor efter beslutet fattats.

Beslutade vid direktionens sammanträdande den 29 september 2016, § 13.

 

Blankett för förseningsersättning

Blanketten, som du hittar genom att klicka här, fyller du i och skickar till:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Svarspost
20624434
638 01 Eskilstuna

Resevillkor

Resevillkoren finns för att vi ska kunna säkerställa en god service till dig med trygga och säkra resor.

I och med att du köper en biljett av oss har vi ingått i ett avtal. Detta avtal är våra köp- och resevillkor. Köp- och resevillkoren gäller alla våra buss- och tågresor inom och utanför Sörmlands län som sker med en biljett (färdbevis) som är utfärdad och/eller godkänd av oss.

För att ta del av våra köp- och resevillkor, klickar du på länken nedan.

Allmänna resevillkor.

Hittegods Har du glömt någonting på bussen? Så här kontaktar du våra hittegodsavdelningar
Hittegods

Sörmlandstrafiken har inga egna bussar eller anställda bussförare. För att du ska kunna resa med bussarna i Sörmland har vi avtal med trafikbolag som utför trafikuppdragen åt oss. Dessa viktiga samarbetspartners är Transdev, Bergkvara Buss och Nobina – samt ett antal taxibolag. Du kan ringa dem (måndag till fredag) om du tror dig ha glömt kvar något. Kontakta Trafikupplysningen på 0771-22 40 00 om du vill veta vilket trafikbolag som kör din linje.

Trafikbolag i Sörmland

Hittegods Nobina Sörmland har telefonnummer 0155-40 16 29, med telefontid 08.30–12.30. I Nyköping kan hittegods hämtas på Nobinas garage, Gasverksvägen 7 helgfria vardagar klockan 08.00 –14.30. Hämtning av hittegods på övriga garage sker efter överenskommelse. Adress och telefonnummer till berört garage finns nedan.

Hittegods hos Bergkvara Buss har öppet helgfri vardag klockan 08–17. Det går bra att ringa till deras växel på 0152–238 00.

I Eskilstuna har Transdevs hittegods öppet helgfria vardagar 08–12 och 13–16. Telefon 016–15 01 42, mellan klockan 09.30–11.30.

Eskilstuna

Transdev
Fabriksgatan 10
633 46  Eskilstuna
Tel: 016 - 15 01 30

Nobina
Öjavägen 1
642 93  Flen

Katrineholm

Nobina
Videvägen 12
641 49  Katrineholm

Nyköping

Nobina
Gasverksvägen 7
611 35 Nyköping 

Strängnäs

Bergkvara Buss
Harvstigen 1
645 41  Strängnäs
Tel  0152 - 238 00

Trosa

Nobina
Industrigatan 31
619 00  Trosa

Vingåker

Nobina
Idrottsplan 1
643 31  Vingåker