En tyst minut

Med anledning av händelserna i Stockholm har Statsministern utlyst en nationell tyst minut idag, måndagen den 10 april kl. 12.

Sörmlandstrafiken och de företag som utför trafik för vår räkning kommer därför att delta för att hedra offren och de drabbade.

Rent praktiskt innebär det att de fordon som är i trafik i möjligaste mån kommer att stanna och stå still vid en hållplats eller motsvarande ifall säkerheten och trafiksituationen medger det.