Nya priser och nytt betalsystem från 1 oktober

Från och med lördag 1 oktober byter Sörmlandstrafiken både betalsystem och priser. Både den nya taxan och det nya betal- och realtidsinformationssystemet har tagits fram för att förenkla och förbättra för dig som resenär.

Ny taxa
Den nya taxa, Sörmlandstaxan, innehåller färre zoner och biljettyper än nuvarande.  Överlag sänks priserna. Ett månadskort som gäller för resor i hela Sörmland kommer att kosta 790 kronor till skillnad från dagens 1 300 kronor. Att lösa en enkelbiljett ombord på bussen för resor i stadstrafiken blir däremot lite dyrare, från i dag 26 kronor till 30 kronor. Detta på grund av att biljetten är giltig i ett större område.

Genom att lösa biljett innan man kliver på bussen reduceras däremot priset till 24 kronor. Förköp kan resenären göra i appen eller genom att ladda på en reskassa på sitt resekort. Nytt är en studentrabatt för studenter upp till 26 år och en lågtrafikbiljett. 

En stor del av det nya systemet har redan installerats i bussarna. Bland annat de bildskärmar som kommer användas för att visa trafikinformation. Eftersom det är 250 fordon som ska bytas ut förväntas inte alla bussar vara färdigutrustade förrän söndag den 9 oktober. På bussar där utrustning saknas reser man givetvis avgiftsfritt. 

Se filmen om hur nya biljettsystemet fungerar:

Har du ett resekort som du inte lämnat in?
De resenärer som eventuellt inte bytt in sitt gamla resekort kan resa en dag på det gamla. Föraren kommer i de fallen att markera kortet med ett kryss och märka det som giltigt i ytterligare en dag så att resenären hinner skaffa sig ett nytt. Gamla kort byts in genom kortbytarkuvert som finns på bussarna och hos ombuden. Kuverten gäller fram till sista oktober. Resenärer kan också köpa sig ett grönt kort och skicka foto på det nya kortet och det gamla till Sörmlandstrafikens e-post bytkort@sormlandstrafiken.se för överföring av resekassa. Vår butik på centralstationen i Eskilstuna byter också in gamla kort. Att byta in ett gammalt kort kommer att vara möjligt fram till 31 december, därefter gäller inte längre de gamla resekorten.