Tyck till om kollektivtrafiken

Nu finns möjligheten för dig att lämna synpunkter på Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram.

Programmet beskriver mål och inriktningar och ligger till grund för utveckling av kollektivtrafiken i Sörmland fram till år 2030.

Hur tycker du att kollektivtrafiken I Sörmland ska vara i framtiden? Hur bör  kollektivtrafiken utvecklas för att du ska välja att resa med buss eller tåg?

Läs mer om programmet här. 

Lämna dina synpunkter via e-post till kollektivtrafikmyndigheten@dll.se. Ange diarienummer SKTM16-0085