Vi söker en kommunikatör!

Är du stilist, har ett korrekt och precist språk i tal och skrift, gillar digital utveckling och har ett serviceinriktat sätt? Intresserar du dig dessutom för miljö-, samhälls-, och kollektivtrafikfrågor? Då kanske det här jobbet passar dig.

I uppdraget som kommunikatör arbetar du med myndighetens interna och externa kommunikation. Det innebär allt från strategisk kommunikationsplanering till genomförande av olika kommunikationsinsatser såsom att skriva pressmeddelanden, trafikinformation, producera och uppdatera informationsmaterial, mallar och trafikkartor och publicera i olika kanaler. Du fungerar även som stöd för myndighetens medarbetare och chefer i frågor som rör textproduktion, mediefrågor och kommunikationsplanering. Du är redaktör för digitala kanaler och sköter medie- och omvärldsbevakning. Som kommunikatör kommer du att ha en central roll i myndighetens digitalisering. Tillsammans med chef och kollegor arbetar du med myndighetens varumärkesplattform och den grafiska profilen.

Läs mer här!