Trafikinfo

Buss
Tåg

Läget i busstrafiken

 • , , , ,

  21 september 00:00 — 26 september 23:59

  Viss trafikstörning till följd av Aurora 17

  Vikingavallen i Stallarholmen kommer under perioden 21–26/9 vara omgrupperingsplats för en större mängd militärfordon i samband med militärövningen Aurora17. Detta kommer att påverka trafik till och från Stallarholmen via väg 55. Även trafik i centrala Stallarholmen kommer att påverkas med trängsel som följd. Dessa linjer kan komma att påverkas: 303 Strängnäs-Stallarholmen, 304 Stallarholmen-Mariefred-Läggesta, 634 Stallarholmen-Överselö-Vittinge (eventuellt), 636 Stallarholmen-Ytterselö (eventuellt), 635 Stallarholmen-Kvisksta-Mariefred (låg risk),

 • 25 september 14:00 — 27 september 10:00

  UPPDATERING: Linje 759 går enligt tabell

  Linje 759 kommer att gå som vanligt under måndagseftermiddagen samt Tisdag och Onsdag. Dock kan viss försening förekomma på denna linje mellan Lästringe och Gnesta då framkomligheten kan påverkas av Aurora 17.

 • , , , , , , , ,

  25 september 00:01 — 27 september 23:59

  Viss trafikströrning till följd av Aurora 17 2017-09-26

  Uppdatering gällande väg 224: Väg 224 kommer att vara helt avstängd från och med Måndagen 25/9 till och med senast Onsdagen 27/9 senast kl. 10:00. Inga fordon kommer att kunna trafikera sträckan Ärendal - Marö. Trafikpolis samt Trafiksoldater kommer att finnas på plats för att dirigera om trafiken. Till följd av försvarsmaktens övning Aurora 17 kan det under tisdag 26:e september förekomma vissa trafikstörningar kring väg 223 och 224 söder om Gnesta men norr om E4. Väg 219 och Västerleden kommer även att påverkas från Hållsviken Västerljung. Nedan listas linjer som kan komma att påverkas; 512 Kleva - Örnbo - Björnlunda 514 Ehrendal - Hållsta - Gnesta 525 Nyköping - Aspa - Björnlunda (- Gnesta) 552 Vagnhärad - Västerljung - Vagnhärad 553 Västerjung - Trosa 554 Nyköping - Studsvik 667 Nyköping - Runtuna - Lid - Runtuna - Nyköping 710 Nyköping - Tystberga - Västerljung - Vagnhärad 759 Nyköping - Gnesta - via E4 och Trafikplatserna

 • , ,

  27 september 00:01 — 29 september 23:59

  Viss trafikströrning till följd av Aurora 17

  Till följd av försvarsmaktens övning Aurora 17 kan det under perioden 170927 till och med 170929 förekomma vissa trafikstörningar i samband med att övningen avslutas. Trafiken söder ut längs med E4, från Eskilstuna väg 230, väg 56 samt E18 kan påverkas. Linjer som kan komma att påverkas är: 8 Västermo - Centrum - Ärla 414 Äsköping - Bie - Katrineholm 483 Katrineholm-Strångsjö-Ändebol-Björkvik

 • , , ,

  21 augusti 05:00 — 30 september 16:30

  Ny hållplats Vrena skola

  Från och med 21 augusti är hållplats Vrena skola flyttad ut på väg 52. Nya hållplatslägen är byggda i bägge riktningar i anslutning till korsningen väg 52 och Tärnövägen.

 • , 2,

  11 september 07:00 — 13 oktober 18:00

  Begränsad framkomlighet på Arnöleden, bron över Kilaån Nyköping

  Från och med 11 september till och med 13 oktober är endast ett körfält öppet över bron över Kilaån på Arnöleden i Nyköping. Trafiken styrs med trafiksignal. Ett räcke mellan cykelbana och körbana ska bytas ut. Arbetet innebär förseningar på linje 2 Arnö-Brandkärr och 715 Oxelösund-Nyköping.

 • 1, 3

  13 oktober 17:00 — 15 oktober 12:00

  Strängnäs Marknad 13 - 15 oktober 2017

  Strängnäs Marknad sker i år från den 13 oktober klockan 17:00 till den 15 oktober klockan 12:00. Vilket innebär en del förändringar i trafiken. Stadstrafiken: Linje 1 och 3 Hållplatsen Stora Torget flyttas till andra sidan korsningen utanför Roggeborgen. Hållplatsen Tingshuset indras tillfälligt under marknadsdagarna. Resanden hänvisas till hållplatser utanför Roggeborgen eller till Resecentrum. Linje 1 och 3 kör från Abborberget/Sundby ordinarie körväg till Tosteröbron därefter vidare Storgatan - Östra Strandvägen till Strängnäs Resecentrum fortsätter vidare enligt ordinarie linjesträckning. Linje 2 kör enligt ordinarie linjesträckning. Regiontrafiken: Regiontrafiken till och från Strängnäs berörs inte nämnvärt av marknadsdagarna. Körs ordinarie linjevägar till och från Strängnäs Resecentrum.

 • , , , 2,

  21 augusti 06:30 — 22 oktober 17:00

  Vägarbete på Stockholmsvägen i Katrineholm påverkar linjetrafiken kraftigt

  Med anledning av en ombyggnation av korsningen Stockholmsvägen/Vallavägen samt beläggningsarbeten kommer all fordonstrafik norrut mot Flen, Köping att omledas till andra gator. Trafiken mot centrum rullar kvar på Stockholmsvägen. Linje 2 till Norr indras under byggtiden. Linjesträckningen till Lövåsen förändras enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden till cirkulationsplatsen med Blåklockan. Returen körs i omvänd ordning. Alla hållplatser på Norr indras tillfälligt under byggtiden. I Lövåsen indras hållplatserna Stocholmsvägen, Lövåsen, Vassmogatan, Mossvägen, Starrvägen, Bussgaraget och Videvägen. Linjerna 414, 683, 780 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum. Mot Flen / Äsköping ändras sträckningen enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare. Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras. Hållplatser utefter den tillfälliga sträckningen används. Linje 700 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum - Vingåker. Linje 700 mot Eskilstuna kör sträckan Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare mot Eskilstuna. Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras tillfälligt. Vid färd mot Eskilstuna indras hållplatsen Kullbergska sjukhuset och ersätts av hållplatsen Trädgårdsgatan. Andra hållplatser utefter den tillfälliga linjesträckningen används.

 • 18 augusti 15:56 — 30 oktober 17:56

  Trafikstörningar i Stenkulla Nyköping

  Scandinavia VA-Teknik AB kommer under perioden 2017-08-18—2017-10-30 att genomföra ledningsrenoveringar på VA-nätet i Stenkulla. Vissa trafikstörningar kan förekomma.

 • , , , , , , , , , ,

  19 september 04:00 — 03 november 18:00

  Del av Lennnings väg i Nyköping är först avstängd och sedan råder begränsad framkomlighet

  Hela dygnet 19 september är Lennings väg mellan Brandholmsvägen och Trosavägen helt avstängd för fordonstrafik. All trafik leds om via Brandholmsvägen-Idrottsvägen-Ängstugevägen-Trosavägen. Från och med 20 september till och med 3 november råder sedan begränsad framkomlighet på samma plats eftersom endast ett körfält öppet. Trafiken styrs med trafiksignal. Detta innebär förseningar för busstrafiken i området.

 • , , , , , , ,

  04 september 07:00 — 17 november 18:00

  Hållplats Tystberga trfpl byggs om

  Från och med 4 september och till mitten av november kommer hållplats Tystberga trfpl att byggas om. Tillfälliga hållplatser byggs på vägen under tiden. Var extra uppmärksam på var din buss stannar.

 • 28 augusti 17:32 — 30 november 23:59

  V. Storgatan i Eskilstuna avstängd fr.o.m. 28/8 - ändrad körväg linje 6

  Från och med måndagen den 28 augusti är Västra Storgatan, i höjd med vaktkuren vid Munktellstaden, avstängd. Detta innebär en tillfälligt ändrad körväg för linje 6 och att hållplatserna Munktellstaden och Norra hamn inte trafikeras. En tillfällig hållplats finns på Rinmansgatan i höjd med Nordwallsgatan.

 • 24 april 13:35 — 09 december 15:35

  Justerade ankomsttider till Flen och Hälleforsnäs på vissa turer, linje 415

  På avgångarna från Flens järnvägsstation 10.50 och 12.50 har ankomsttiden till Hälleforsnäs station justerats och ny ankomsttid blir 11.30 respektive 13.30. Returerna från Hälleforsnäs station 11.35 och 13.35 har ankomsttiden till Flens järnvägsstation också justerats och nya ankomsttiden blir 12.15 respektive 14.15. Ändringen gäller från 24 april

 • , , , , , , 1, ,

  12 september 13:42 — 09 december 15:42

  Hållplatsen Kungsgatan i Katrineholm indras

  Från och med Måndag den 11 september är hållplatsen Kungsgatan indragen. Närmsta ersättningshållplats är Rosenbusken eller Resecentrum.

 • ,

  31 augusti 14:07 — 09 december 16:07

  Linjerna 333, 841 och 876 flyttar hållplatsläge vid Strängnäs Resecentrum

  Omgående har linje 333 (Strängnäs - Aspö) och 841 (Strängnäs - Södertälje) samt 876 (Strängnäs - Enköping) flyttat från cafévagn till ny avgångshållplats bakom väderskydden.

 • , , , , ,

  21 augusti 07:00 — 09 december 18:00

  Ändrade tidtabeller på vissa linjer i Vingåker från 21 augusti.

  Med anledning av ändrade schematider för grundskolan i Vingåker får linjerna 401, 402, 404, 672, 674 och 676 en del ändrade eftermiddagsturer. Avgångar som avgått omkring 15.20 från Slottskolan flyttas att avgå 15.55. Observera att returer kan även ha flyttats. Gäller från 21 augusti. Från samma datum förlängs linje 676 mellan Stavhälla och Läppe.

 • 2

  02 oktober 04:00 — 09 december 23:30

  Hållplatsen Storgatan i Katrineholm indras

  Från och med 2 oktober indras hållplatsen Storgatan i Katrineholm. Närmsta hållplats är hållplatserna Kapellgatan eller Resecentrum.

 • 16 oktober 04:00 — 09 december 23:59

  Ny hållplats på linje 405, Katrineholm

  Från och med 16 oktober inrättas en ny hållplats mellan hållplatserna Knattebo och Mosstorp på linje 405. Hållplatsnamnet blir Stenhagen.

 • , , , , , , , ,

  27 mars 07:00 — 31 december 23:59

  Tillfällig flytt av hållplats Sveaplan A

  På grund av marksanering och husbygge har hållplatsen Sveaplan i riktning mot Eskilstuna centrum flyttats temporärt. Resenärer på samtliga linjer som passerar hållplatsen hänvisas tillsvidare till en tillfällig hållplats ca 70 meter mot centrum.

 • , , , , , ,

  29 augusti 12:45 — 31 augusti 16:00

  Gatuarbete på Landsvägsgatan i Malmköping

  Med anledning av gatuarbete på Landsvägsgatan i Malmköping omleds fordonstrafiken via Malmahed, Landsvägsgatan - Järnvägsgatan - Kungsgatan - Tingsgatan - Landsvägsgatan - osv. Retur i omvänd ordning. Till och börja med angörs Malmköpings busstation som vanligt.

 • 18 april 14:27 — 01 november 18:00

  Ändrad körväg för linje 161 Nyckelpigan, Nyköping

  Öa Kvarngatan är enkelriktad mot Ringvägen pga byggnadsarbeten från och med idag till och med 1 november 2018. Linje 161 Nyckelpigan i riktning från hållplats Spinnarvägen mot hållplats Öa Kvarngatan får ny körväg via Krokvägen och Stackebergsgatan (Östra Bergen). Inga förändringar när det gäller angöring av hållplatser.