Trafikinfo

Buss
Tåg

Läget i busstrafiken

  • , , , ,

    22 december 08:25 — 31 mars 16:00

    Fristadstorget lägena G och H flyttade

    Efter nyår påbörjas ett gatuarbete på del av Careliigatan och del av Nygatan. Arbetet beräknas pågå från 9 januari till 31 mars. Tillfälliga flyttningar av hållplatser: Hållplatsen Fristadstorget, läge H (på Nygatan) flyttas ca 50 meter in på Gymnastikgatan mitt emot befintliga hållplatsen läge G. Hållplatsen Fristadstorget, läge G (på Gymnastikgatan) flyttas ut på Nygatan mitt emot polishuset. Linjerna 2, 6, 8, 9 och 29 berörs både av gatuarbetet samt hållplatsflytten.