Gå till innehållet

Nu öppnar Fristadstorget och Drottninggatan för busstrafik igen

Publiceringsdatum
Efter en längre tids ombyggnadsarbete öppnar Drottninggatan och Fristadstorget i Eskilstuna för busstrafik den 11 december.

Från och med 11 december öppnar Drottninggatan och Fristadstorget för busstrafik. Det innebär nya hållplatslägen och ändrad linjesträckning.

  • Drottninggatan öppnar och hållplatslägena Fristadstorget A-F trafikeras igen.
  • Tidigare temporära hållplatslägena på Kyrkogatan blir permanenta under namnen Kyrkogatan A-D.
  • På lägena A och B stannar linjerna 18, 19 och 29 och på lägena C och D stannar landsbygdslinjerna.
  • Fristadstorget får en hållplats vid Careliigatan med namnet Fristadstorget V.

Frågor och svar, Drottninggatan/Fristadstorget:

Varför ändras det mitt i en månad?
Vi har beslutat att öppna för busstrafiken i samband med tidtabellskiftet som alltid infaller i mitten av december. Anledningen är att vi vill samla förändringarna till ett och samma tillfälle för att göra det så tydligt som möjligt för resenärerna.

Varför har Drottninggatan byggts om?
Drottninggatan är en del av stråket som kopplar samman Nyfors, Centrum och Munktellstaden. Gatan har fått ny utformning där samspelet mellan olika trafikslag stått i fokus. Gångbanor har breddats och är i samma nivå som resten av gaturummet och smågatsstenen har bytts ut mot asfalt för att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag. Samtidigt som både ytskikt och ledningar varit i behov av upprustning.

Varför har det varit tillfälliga hållplatser på Fristadstorget? Under den långa tid som Fristadstorget/Drottninggatan har varit avstängd har vi använt temporära hållplatser i nära anslutning för att erbjuda alternativ till de resenärer som normalt reser från Fristadstorget/Drottninggatan.

Varför får Fristadstorget ytterligare ett hållplatsläge?
Så att vi får plats med alla linjer. Eftersom vi i stor utsträckning kör med ledbussar på linje 2 så blir det trångt på hållplatsläget Fristadstorget H vilket inneburit att behovet av fler lägen uppstått.

Varför ska vissa busslinjer fortsatt stanna på Kyrkogatan?
Det blir en smidigare körväg i centrum vilket minskar risken för förseningar. Det är även väldigt fullt på hållplatslägena runt Fristadstorget så på det här sättet får alla linjer plats.

En karta över Fristadstorget som visar de olika hållplatslägena.