Gå till innehållet

Nu startar höstens ombordundersökning – din åsikt är viktig!

Publiceringsdatum
Med start måndag den 11/9 påbörjar vi vår ombordundersökning där vi vill veta hur du som resenärer upplever din kollektivtrafik.

Undersökningen går till så att personal går runt ute på bussarna och samlar in resenärernas åsikter utifrån ett givet frågeformulär. Du svarar genom att antingen fylla i formuläret med papper och penna eller via ett digitalt formulär.

Undersökningen kommer pågå under en tioveckorsperiod och genomförs på bussar runt om länet för att säkra en geografisk spridning.

Tusen tack till dig som deltar! Din åsikt betyder mycket!