Här hittar du blanketten för förseningsersättning

Blanketten fyller du i och skickar till:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Svarspost
20624434
638 01 Eskilstuna