10-minuterstrafiken på linje 1

Vid tidtabellskriftet infördes 10-min trafik på linje 1 i Nyköping. Dessvärre har inte trafiken flödat på det sätt som vi förväntat oss.

Just nu ser vi över problemen och vi håller på med en handlingsplan för att förbättra rättidigheten på linjen. För att underlätta resan kan du som resenär även åka med landsbygdsbussarna från Örnsköldsväg och vidare till bussterminalen. Se information om turer i vår app eller i vår reseplanerare.