Ändrad körväg för linje 7 - hållplats Stenmansgatan avstängd

Hållplats Stenmansgatan kommer att dras in temporärt från och med 3 april. Det påverkar busslinje 7 som får ändrad körväg i båda riktningarna.

Natten mellan den 2:a och 3:e april kommer Kungsgatan att stängas av vid Langsgatan. Trafiken kommer att ledas om via Björksgatan -Gredbyvägen – Stenmansgatan vilket innebär att linje 7 kommer att få en ändrad körväg under tiden arbetet pågår.

Hållplats Stenmansgatan kommer att vara indragen i båda riktningarna under arbetets gång och ingen tillfällig hållplats kommer finnas. Information kommer också att gå ut på infoskärmarna inne i bussarna på den aktuella linjen.  

Arbetet väntas ta åtta veckor och efter det ska trafiken vara tillbaka enligt ordinarie linjedragning.