Begränsad tillgång på serviceresor måndag 31 oktober

Du som färdtjänstresenär i Eskilstuna behöver lösa din resa på annat sätt under dagen.

På grund av att kommunikationsenheter saknas i flera serviceresebilar på måndag morgon i Eskilstuna kommer Sörmlandstrafiken att göra en prioritering av bokningarna av serviceresor enligt nedan:

1) sjuk- och behandlingsresor
2) skolresor och arbetsresor till daglig verksamhet

Det innebär tyvärr att vi inte kan hjälpa dig som vill göra en färdtjänstresa. Vi beklagar detta och vi arbetar samtidigt på att lösa problemet så snart som möjligt.