Beslut om tilldelning för Serviceresor i Sörmland

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har idag meddelat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Serviceresor i Sörmland.

Trafikuppdraget omfattar transporter för färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor (till och från daglig verksamhet inklusive dagvård för äldre), tjänsteresor för beställaren, landstinget och kommunerna samt skolresor i Eskilstuna med personbil och specialfordon. Dessutom ingår vissa kommunala resor av oplanerad karaktär samt vissa tunga transporter (tunga bårtransporter med behov av extra bärhjälp). I upphandlingen ingår också anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Sörmlands län samt linjetrafik som utförs med mindre fordon i områdena Flen, Katrineholm, Vingåker, Trosa, Oxelösund och Eskilstuna.

– Målet är att resenären ska känna sig trygg och nöjd med varje resa och att resenären ska uppleva en bra kvalitet och en god service från det att resan beställts till dess att resan är genomförd, säger Katarina Olsson, Verksamhetschef på Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Trafikstarten är planerad till den 1 januari 2017 och avtalen gäller tre år med möjlighet till högst ett års förlängning. Avtalen gäller alltså längst till den 31 december 2020.

Läs mer och ta del av tilldelningsbeslutet i sin helhet här