Rekordsiffror för busstrafiken i länet

Sörmlänningarna åker buss som aldrig förr. 2016 blev ett rekordår för busstrafiken i länet och antalet bussresor ökade med sju procent jämfört med 2015.

Totalt genomfördes 10,9 miljoner bussresor med Sörmlandstrafiken under 2016. Jämfört med 2015 är det en ökning med sju procent. Flens kommun toppar reseutvecklingen och visar upp en ökning med hela 26 procent jämfört med 2015. Den stora ökningen där kan delvis förklaras med det relativt stora mottagandet av nyanlända i kommunen samt genom förändringar i skolstrukturen.

Men en ökning har skett i all stadstrafik och i så gott som all landsortstrafik i hela länet.
– Vi vill förenkla vardagen för samtliga invånare och därför är det glädjande att se en ökning på så många olika håll i länet, säger ordförande Monica Johansson.
– Resandeökningen totalt i länet ser vi som ett resultat av förbättringar i trafiken. Under 2016 genomförde vi flera förändringar för att öka kapaciteten, inte minst när det gäller stadstrafiken i Eskilstuna och Strängnäs, säger Matthias Pfeil som är utredare och analytiker på Sörmlandstrafiken.

En viktig och direkt nödvändig utveckling, inte minst med tanke på klimat- och miljöaspekten.
– Kollektivtrafiken är viktig idag och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Därför är vi glada över att allt fler väljer att resa med oss. Den här utvecklingen behövs för ett mer hållbart samhälle, säger myndighetschef Helena Ekroth.

Också resandet med tåg från de sörmländska stationerna har ökat 2016. Antalet påstigande uppgick totalt till drygt 2,8 miljoner, vilket motsvarar en ökning på nästan 4 % jämfört med 2015.