Den 12 december byter vi tidtabeller – se hur din resa påverkas i app och reseplanerare

Från och med den 12 december gäller nya tidtabeller i länet. En del linjer påverkas inte alls, medan andra får justerade avgångstider eller ändrat utbud. Redan nu kan du se vad som gäller för din linje i vår reseplanerare eller i appen.

Länets kollektivtrafik är under ständig utveckling. Tillsammans med varje kommun analyserar vi hela tiden resebehovet och anpassar våra tidtabeller utefter att förutsättningar och resvanor förändras. Målet är att erbjuda en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik för dig som bor i Sörmland. Nu har vi klart med de senaste justeringarna och den 12 december är det dags för nästa tidtabellsskifte.

För tågtrafikens del blir det bland annat fler avgångar med Mälartåg på linjen Örebro – Arboga – Kungsör – Eskilstuna – Strängnäs – Läggesta – Nykvarn – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala utan byte på vardagar i vardera riktning. Förutom förbättrade förbindelser hela vägen till Arlanda och Uppsala (se ovan) får Eskilstuna två nya Region Expressavgångar till Stockholm på morgonen (som börjar i Örebro) och två nya från Stockholm på eftermiddagen. Totalt blir det tre Region Express-avgångar på vardagar i vardera riktningen, som sparar 10–15 minuter i restid, eftersom expressavgångarna inte gör några uppehåll mellan Eskilstuna och Stockholm. Det blir även fler avgångar Eskilstuna – Stockholm i rusningstid, samt en efterlängtad kvällsavgång kl. 21.55 – från Stockholm via Eskilstuna och hela vägen till Örebro. Det blir även fler avgångar på helger, från nio till tolv avgångar i vardera riktningen.

Nedan följer de förändringar vi genomfört för busstrafiken i varje kommun. Vi rekommenderar att du inför den 15 december går in och kollar om, och i så fall hur, din linje påverkas av tidtabellsskiftet. Redan nu kan du söka i app eller reseplanerare och ställa in datum från den 15 december eller senare för att se hur tidtabellerna ser ut efter tidtabellsskiftet.


Eskilstuna
Linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7:
Samtrafik på Fristadstorget för linjerna 1–7 på lördagar och söndagar. Linje 1–7 får på lördagar 30-minuterstrafik fram till 10:00 och 20-minuterstrafik mellan 10:00 och 17:00, därefter 30-minuterstrafik igen. Söndagar är det 30-minuterstrafik hela dagen. Under sommartidtabellen är det 30-minuterstrafik under hela dagen även på lördagar.

Linje 700:
Linje 700 upphör att trafikera hela sträckan Vingåker - Eskilstuna och ersätts av utökad trafik med övriga linjer på respektive delsträckor.

Linje 701:
Utökad trafik med linje 701 som ersättning för linje 700.

Linje 701 och 430:
Indragen nattrafik mellan Flen och Eskilstuna fredagar och lördagar med anledning av mycket få resande.

Linje 9:

Upphör att trafikera sträckan Hälleförsnäs - Bälgviken med de återstående två turerna på morgonen med anledning av mycket få resande. Linje 9 fortsätter att trafikera Bälgviken - Hållsta - Eskilstuna - Sundbyholm. Ändpunktsresande Flen - Eskilstuna hänvisas till tåg.

 

Linje 29 och 414:
Dagens återstående morgontur från Katrineholm via Äsköping direkt till Eskilstuna delas upp i Äsköping, sträckan Katrineholm - Äsköping fortsätter att köras som linje 414, delen Äsköping - Eskilstuna körs som linje 29. Alla andra turer har detta upplägg. Ändpunktsresande Katrineholm - Eskilstuna hänvisas till tåg.

 

Linje 3:
Utökas med en tur på söndagar kl. 5:56 och tur 402 startar från Viptorp istället för Fristadstorget.

 

Linje 5:
Får en tidigare tur i varje riktning lördag och söndag.

 

Linje 6:
Hållplatserna Rosenhällsgatan och Vilstavägen dras in och linjen trafikerar Carl-Johansgatan i bägge riktningar.

 

 

Strängnäs
Linje 637:

Dagens sista eftermiddagstur från Åkerskolan 15:55 till Länna och Västerlida dras in med anledning av förändrade skoltider och att behovet av turen upphört.

 

Nyköping/Oxelösund

 

Sommartidtabell införs från och med juni 2022

Linje 701:
Två nya turer kvällstid vardagar. Förändrad sen kvälls- och nattrafik.

 

Skärgårdstrafik:

Möjlighet att åka tur och retur även helger

Katrineholm
Linje 700:
Linje 700 upphör att trafikera hela sträckan Vingåker - Eskilstuna och ersätts av utökad trafik med övriga linjer på respektive delsträckor.

 

Linje 730:
Fler turer införs med linje 430 som ersättning för linje 700


Linje 780:
Fler turer införs med linje 430 som ersättning för linje 700


Linje 414 och 29:
Dagens återstående morgontur från Katrineholm via Äsköping direkt till Eskilstuna delas upp i Äsköping, sträckan Katrineholm - Äsköping fortsätter at köras som linje 414 delen Äsköping - Eskilstuna körs som linje 29. Alla andra turer har detta upplägg. Ändpunktsresande Katrineholm - Eskilstuna hänvisas till tåg.

Linje 1:
Nya turer införs från Duveholmshallen till Resecentrum eftermiddagar skoldagar för att ge kvartstrafik på sträckan.

 

Linje 2:
Två morgonturer från Resecentrum till Starrvägen dras in med anledning av mycket få resande.

 

Linje 406:
Linjen upphör att trafikera via hållplats Rönngatan.

 

Linje 483:
Morgonturen skoldagar från Strångsjö till Katrineholm förlängs från hållplats Järvenskolorna till Katrineholm Resecentrum.

Vingåker
Linje 700:
Linje 700 upphör att trafikera hela sträckan Vingåker - Eskilstuna och ersätts av utökad trafik med övriga linjer på respektive delsträckor.

Linje 730:
Fler turer införs med linje 430 som ersättning för linje 700.

 

Linje 672:
Alla turer får ändhållplats vid Ärnebäck länsgränsen.

 

Linje 402:
En ny tur införs från Högsjö till Vingåker på eftermiddagar skoldagar.

Gnesta

Inga förändringar vid detta tidtabellskifte.


Flen
Linje 700:
Linje 700 upphör att trafikera hela sträckan Vingåker - Eskilstuna och ersätts av utökad trafik med övriga linjer på respektive delsträckor.


Linje 780:
Fler turer införs med linje 430 som ersättning för linje 700.

 

Linje 430:
Fler turer införs med linje 430 som ersättning för linje 700.

Linje 701:
Utökad trafik med linje 701 som ersättning för linje 700.

Linje 430, 589 och 701:
Förändrad kvällstrafiklösning vardagar mellan Flen / Malmköping / Sparreholm.

Linje 430 och 701:
Indragen nattrafik mellan Flen och Eskilstuna natt efter fredagar och lördagar med anledning av mycket får resande.

Linje 415:
Indragna kvällsturer mellan Flen och Hälleforsnäs med anledning av mycket få resande.

Linje 691 och 701:
Linje får tidigare avgångstid på morgonen för att ansluta mot Eskilstuna och Flen i Malmköping. Linjesträckningen genom Sparreholm blir justerad. Elever till Malmköping kommer dock fram tidigare till skolan. Parallell tur med linje 701 ändras att gå via Åsen istället för via Nygatan.

 

Linje 9:
Upphör att trafikera sträckan Hälleforsnäs - Bälgviken med de återstående två turerna på morgonen med anledning av mycket få resande. Linje 9 fortsätter att trafikera Bälgviken - Hållsta - Eskilstuna - Sundbyholm. Ändpunktsresande Flen - Eskilstuna hänvisas till tåg.

Trosa
Linje 556:
En ny linje (556) införs mellan Trosa och Vagnhärad via Stensundsvägen och Åda backar där vägens standard under ett års tid har höjts med bredare vägbana, nya busshållplatser och belysning. Den nya busslinjens avgångar har anpassats för att möjliggöra byten till tåg från Vagnhärads järnvägsstation.