El- och biogasbussar med miljön i fokus – så tar Strängnäs kollektivtrafik klivet in i framtiden

Elbussar i stadstrafiken och en bussflotta som till 100 procent utgörs av förnybara drivmedel. Strängnäs kommun, Region Sörmland och trafikföretaget Bergkvarabuss har satt miljön främst i det nya trafikavtal som inleds den 12 december.

Det kommer vara en hel del som är nytt för resenärerna när det nya avtalet för kollektivtrafiken i Strängnäs kommun börjar gälla. Det mest påtagliga är kanske att stadstrafiken helt kommer köras av elbussar.
– Elbussarna blir ett välkommet inslag i trafikutbudet och de kommer bidra till att förbättra stadsmiljön. Bussarna är tysta och kommer att reducera bullernivån i stan kraftigt. Det blir ett lyft för resenärer på bussarna, men också för alla som rör sig ute på gator och torg i stan, säger Joakim Karlén som är verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland.  

Totalt kommer ca 30 bussar att användas och de som inte drivs av el kommer att köras på biogas. En satsning som är helt i linje med kommunens ambitiösa mål att vara en klimatneutral kommun senast år 2040.
– Vi har hela tiden haft med detta mål i vår kravställning tillsammans med Region Sörmland och kollektivtrafiken. Det här är en viktig del för att nå ett mer hållbart samhälle. Med detta avtal får vi en kollektivtrafik som är klimatneutral och det är ett stort steg på vägen, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun. 

När de nya el- och biogasbussarna börjar rulla i december 2021 och januari 2022 kommer resenärerna även märka av flera andra nyheter, till exempel wi-fi ombord och USB-uttag för laddning, hjärtstartare, babyskydd och kamerabevakning. Det nya avtalet är ett så kallat incitamentsavtal vilket innebär att en del av ersättningen till trafikföretaget utgörs av en rörlig del som är baserad på kundnöjdhet och punktlighet i tidtabellen. Denna typ av avtal finns redan i andra trafikområden i Region Sörmland, där de haft god effekt.

– Vi är glada över förtroendet att vara med och utveckla kollektivtrafiken i Strängnäs under de kommande tio åren. Avtalet ger oss möjlighet att fördjupa vårt samarbete ytterligare och vi ser fram emot att fortsätta arbeta för att fler och fler Strängnäs-bor ska upptäcka fördelarna med kollektivt och hållbart resande, säger Yvonne Thelenius som är depåchef på Bergkvarabuss i Strängnäs.

 Kom och fira med oss!

Sörmlandstrafiken, Bergkvarabuss och Strängnäs kommun kommer befinna sig på Strängnäs Julmarknad den 11 december. Kom och låt oss bjuda på kaffe, titta på de nya bussarna, alla barn erbjuds att ta busskört och ställ alla frågor du har om kollektivtrafiken. 

Fakta, nya kollektivtrafikavtalet i Strängnäs kommun

Trafikstart: 12 december 2021
Avtalsperiod: 10 år.
Trafikföretag: Bergkvarabuss AB
Antal fordon:
Ca 30
Drivmedel: El i stadstrafiken, biogas i landsbygdstrafiken.
Andra nyheter: Incitamentsbaserade bonuslösningar, wi-fi ombord, USB-uttag för laddning, hjärtstartare, kameraövervakning samt babyskydd som standard i landsbygdsbussarna.