Ny taxa för kollektivtrafik i Sörmland föreslås

Nya biljettpriser och biljettprodukter föreslås gälla i Sörmlands kollektivtrafik från 1 oktober

Just nu pågår arbeten med att förenkla och modernisera resandet i Sörmland och Mälardalen. Ett nytt modernt biljettsystem införs i Sörmlandstrafikens alla fordon från 1 oktober. Just nu ligger också ett förslag hos Sörmlands kommuner och i landstinget om en ny taxa – Sörmlandstaxan. Förslaget är att den nya taxan ska börja gälla samtidigt som det nya betalsystemet införs.

På Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets direktionsmöte den 16 mars antogs Sörmlandstaxan. Men innan förslagen blir giltiga ska kommunalförbundets medlemmar, kommuner och landsting i Sörmland, godkänna beslutet. 

Läs hela pressmeddelandet här.