Eskilstuna är elbusstätast i landet

Med tolv elbussar i trafik är Eskilstuna, i nuläget, den stad i Sverige som har flest elbussar. Redan i december 2015 började två eldrivna bussar trafikera stadens gator.

Nu välkomnar alltså Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Eskilstuna kommun och Transdev ytterligare tio nya elbussar vilka inom kort kommer att börja trafikera Eskilstunas gator.

– Vår ambition är att skapa en attraktiv, hållbar kollektivtrafik där så många som möjligt väljer bussen istället för bilen. Elbussar är tystare än konventionella bussar och omtyckta av resenärerna och är ett positivt steg på vägen i den ambitionen, säger Hanna Bergström, enhetschef för trafikförsörjning på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Elbussarna är ett resultat av ett trepartsamarbete där Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Eskilstuna kommun och Transdev gemensamt verkar för en modern och hållbar kollektivtrafik i kommunen.

– Det är med stor glädje och stolthet som vi idag trafiksätter tio splitternya elbussar. Vi tar nu ett stort steg mot en än bättre miljö vad gäller utsläpp och buller, säger Anna Bergfors-Fall, avdelningschef Trafikavdelningen, Eskilstuna kommun.

De nya bussarna är av samma modell som tidigare elbussar och kommer från tillverkaren BYD.

– Erfarenheten från dem har varit så goda att det var ett naturligt val att fortsätta med samma typ av buss. De är uppskattade av både förare och kunder, säger Bengt Karlson, affärschef Transdev Eskilstuna.

Bussarna är av typen ”långsam-laddade” bussar, det vill säga bussar som laddas en gång per dygn. Fördelen med dessa bussar jämfört med de som snabbladdas längs med linjen, är att de inte kräver någon stor och dyr infrastruktur. Det innebär också att det inte blir några ingrepp i stadsmiljön. De tar ca tre till fem timmar att ladda bussarna och sedan kan de köra upp till 30 mil. Transdev har avtal om förnybar el för att bussarna ska vara ett så klimatsmart alternativ som möjligt.

Fakta om bussarna

Tillverkare:  BYD
Kapacitet: 70 personer varav 29 sittande
Plats för rullstol och barnvagnar
Laddtid: 3-5 timmar
Räckvidd per laddning: Ca 30 mil beroende av väder, last och vägegenskaper.