Förtydligande - särskoleskjuts i Sörmland

Sörmlandstrafiken har tidigare skickat ut information gällande serviceresor, färdtjänst, sjukresor och särskoleskjuts i Sörmland.

Men särskoleskjutsen gäller bara för Eskilstuna kommun, övriga kommuner har inte någon förändring i sina kontaktvägar när det gäller särskoleskjutsen. Ett förtydligande: särskoleskjutsen i till exempel Nyköpings kommun omfattas inte.

God tur önskar Sörmlandstrafiken!