Idag öppnar servicecenter och kundcenter!

Idag måndag 1 februari öppnar servicenter och kundcenter.

Servicecenter har trafikledning, samordnar och tar emot bokningar av serviceresor:

  • Sjukresor i hela Sörmland
  • Färdtjänst i Sörmland, utom Strängnäs kommun
  • Särskoleskjuts i Eskilstuna kommun

Hanläggning av legitimering sköter varje kommun och sjukreenheten på landstinget som tidigare.

Kundservice och bokning av serviceresor

020-44 40 00

Kundservice allmän kollektivtrafik

0771-22 40 00

Kundsynpunkter, för både serviceresor och allmän kollektivtrafik

kundservice@sormlandstrafiken.se

Sörmlandstrafiken hälsar dig varmt välkommen!