Gamla buss- och tågbiljetter gäller bara till den 31 december

1 oktober byter Sörmlandstrafiken biljettsystem och taxa. Om du har biljetter kvar från det gamla systemet kan du byta in dem fram till den 31 december. Från 1 januari 2017 är gamla biljetter ogiltiga.

Så här gör du för att byta ut ett gammalt resekort
• Köp ett nytt grönt resekort hos ett ombud, fotografera ditt gamla och nya resekort
så att båda kortnumren är tydliga. Skicka fotot till bytkort@sormlandstrafiken.se. Du får sedan besked via e-posten när beloppet från det gamla kortet är överfört till det nya.

• I vår resebutik på Centralstationen i Eskilstuna kan du byta ditt kort direkt i
kassan och resa med det samma dag.

• Under oktober månad kan du hämta ett kortbytarkuvert på bussen eller
hos ett av våra ombud. Du skickar därefter in ditt gamla resekort i kuvertet
och få ett nytt resekort hem på posten. Kuvertet ska vara poststämplat
senast den 31 oktober 2016.