Gatuarbete i bussvändslingan vid Coop Forum i Nyköping

Nyköping vatten ska göra en nyanslutning av en vattenledning i bussvändslingan vid Coop Forum. Arbetet påbörjas den 22 februari och avslutas den 26 februari.

Linjer som berörs är linje 2, 161 och 162. Angöring och tidsreglering görs i framkant av vändslingan. Vändande turer vid vändslingan kör till cirkulationsplatsen Lennings väg/Brandkärrsvägen/Svärtavägen. På grund av ändrad vändningsmöjlighet kan det uppstå viss försening på vissa turer.