Gatuavstängning i Vingåker 24-26 april

Sörmlands Vatten planerar ett ledningsbyte som kräver helavstängning av Engelbrektsgatan mellan Erik Dahlbergsvägen och Sävstaholmsvägen i Vingåker.

Arbetet planeras pågå mellan 26 - 29 april klockan 17.00.
Linjerna som berörs är: 401, 402, 672 och 730. Tillfällig
linjesträckning för dessa linjer blir - Storgatan - Engelbrektsgatan -
Erik Dahlbergsvägen - Vasagatan - Sävstaholmsvägen - osv.
Hållplatsen Lärkparksvägen flyttas tillfälligt in på Erik Dahlbergsvägen.
Hållplatsen Vasagatan dras tillfälligt in under tiden avstängningen
pågår.