Här är nya avtalet för serviceresor i Flen och Nyköping

Nu har Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kommit i mål med sin upphandling av serviceresor i Flen och Nyköping.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har via upphandling nu fattat beslut om vilka trafikföretag som kommer att ta över trafikförsörjningen gällande serviceresor i Flen och Nyköping. Avtalet gäller över tre år med start 1 januari 2018. Därefter finns möjlighet till tolv månaders förlängning. Avtalets värde uppgår till ca 57 miljoner kronor under avtalsperioden.
Henrik Posse, som har ansvarat för upphandlingen från kollektivtrafikmyndigheten, är nöjd med avtalen och är övertygad om att resenärerna kommer att bli det samma. – Resenärernas perspektiv är en viktig del i upphandlingskriterierna. De trafikföretag som nu har fått uppdragen har kunnat garantera en fortsatt bra service, engagemang och punktlighet. Det känns mycket bra eftersom serviceresor är en så pass viktig samhällsfunktion och en viktig del som direkt påverkar många människors vardag, säger han.
Efter den genomförda upphandlingen har Sörmlandstrafiken beslutat att fördela serviceresorna i Flen och Nyköping på följande trafikföretag:

Flen: AB Trendtaxi - Fem personbilar och tre specialfordon.

Nyköping, specialfordon: Taxi 10 000 AB – Sju specialfordon.

Nyköping, personbilar: AB Trendtaxi Taxi – Elva personbilar.

Under 2017 har serviceresor i Flen och Nyköping bedrivits enligt direktupphandlade korttidsavtal med ett års giltighetstid. De nya avtalen kommer ersätta detta då det träder i kraft i januari 2018. Myndighetens beslut om val av trafikföretag kan överklagas.