Hjälp oss att undvika trängsel – res bara om du behöver

Folkhälsomyndighetens direktiv om att hålla avstånd gäller i allra högsta grad på våra bussar. Vi genomför flera åtgärder för att undvika trängsel och underlätta för de som verkligen behöver resa. Men vi är också beroende av hjälp från dig som resenär.

På grund av Corona-pandemin och Folkhälsomyndighetens tydliga direktiv om att hålla avstånd till varandra måste vi alla hjälpas åt för att leva upp till detta ombord på bussarna. Det är viktigt att vi kan hålla nere trängseln så att de som verkligen behöver resa med oss kan göra det på ett sätt som går hand i hand med Folkhälsomyndighetens direktiv. För att lyckas med detta måsta vi alla göra vad vi kan.

Vad gör Sörmlandstrafiken?
Under hela våren har vi kört med fullt trafikutbud för att erbjuda så många alternativ som möjligt för våra resenärer. Efter sommaren kommer vi sätta in extra förstärkningsturer i landsbygdstrafiken. Detta gör vi på de linjer och de tider där vi ser att trängselproblematiken är som störst. Viktig info är att dessa ersättningsbussar kan se lite olika ut och inte nödvändigtvis har vår vanliga gröna färg. Vi kommer dock att märka upp bussarna med skylt i framrutan samt ha bussvärdar ute vid vissa hållplatser som hjälper dig att hitta rätt. Notera att alla dessa förstärkningsturer inte kommer att synas i reseplanerare och app.

Vad kan du göra som resenär?
Vilka åtgärder vi än genomför, är det viktigt att du som resenär bidrar till att hålla nere trängseln. Din hjälp är ovärderlig och en förutsättning för att vi ska lyckas fullt ut. Innan du reser med oss ber vi dig därför att fundera kring följande:

  • Behöver jag verkligen göra denna resa?
    Under Corona-pandemin är kollektivtrafiken främst för de som verkligen behöver resa. Alltså främst de som ska färdas längre sträckor och inte har något annat alternativ. Genom att cykla eller gå istället gör du en viktig insats för att hålla nere smittrisken i kollektivtrafiken.

  • Kan jag undvika rusningstrafiken?
    De allra flesta reser under rusningstid. Det vill säga på morgonen mellan klockan 06.00-08.30 och på eftermiddagen mellan 15.00-18.00. Vi uppmanar dig som har möjlighet att välja en annan tid.

  • Skolelever – tänk efter extra noga
    Allra störst är trängselproblematiken på linjer där många skolelever reser. Det är därför viktigt att du som skolelev och/eller förälder tänker över transport till och från skola extra noga. Finns det ett annat alternativ att ta sig till skolan än att åka med bussen så ber vi er att göra det. Detta som sagt för att vi ska kunna bereda plats på bussarna åt de som verkligen behöver resa med oss.

Vi förstår att det är en svår situation som resenär. Och vi vill inget hellre än att läget i kollektivtrafiken ska kunna återgå till det normala. Men så länge Corona-pandemin pågår är den viktigaste prioriteringen att hålla nere smittspridningen.

Tack för din hjälp och förståelse!

Vanliga frågor och svar kring trängsel kopplat till Folkehälsomyndighetens direktiv: 

Varför behövs extrabussar?
Svar: I linje med Folkhälsomyndighetens direktiv måste vi göra vårt yttersta för att minska trängseln i kollektivtrafiken. De som behöver använda kollektivtrafiken ska kunna göra det på ett sätt som är så säkert som möjligt utifrån ett smittspridningsperspektiv. På längre turer är bussen ofta den enda alternativet och det är därför viktigt att sätta in extrabussar där vi ser att behovet är som störst.

Vad är kundvärdarnas uppgift?
Svar: I första hand ska de uppmana resenärer som kan välja andra alternativ att göra det. De ska också informera och extrabussar där det är aktuellt. Kundvärdarna har inte befogenheter att stoppa någon från att kliva på bussen utan det handlar om att hela tiden ha en dialog med resenärer.  


Jag som förälder är orolig för att släppa ut mitt barn på cykel i trafiken. Hur ska jag tänka utifrån rekommendationerna att undvika kollektivtrafiken?
Svar: Vårt budskap är att resenärer ska välja andra alternativ om man kan. Det gäller särskilt skolbarn då vi utifrån vår statistik vet att dessa ofta reser korta sträckor och i rusningstid. Men om sträckan till skolan inte upplevs som tillräckligt trygg på cykel eller är för lång för att gå och du saknar möjlighet att skjutsa ditt barn i bil så ska du välja bussen.

Vilka klockslag räknas till rusningstrafik?
Svar: Det gäller främst vardagsmorgnar mellan klockan 06.00-08.30 samt eftermiddagar mellan 15.00-18.00. Under dessa tider är beläggningen som störst och det är väldigt viktigt att du som resenär gör ditt yttersta för att hitta andra färdmedel eller andra tider att resa på.

Hur ska jag tänka kring munskydd på bussen?
Svar: I nuläget säger Folkhälsomyndighetens riktlinjer ingenting om att använda munskydd i kollektivtrafiken. Sörmlandstrafiken följer Folkhälsomyndigheten och tar inget eget beslut eller kommer med egna rekommendationer kring munskydd då det inte är vårt expertområde. Det är helt upp till dig som resenär att avgöra om du vill ha på dig munskydd när du reser eller inte. För oss är det viktigast att du i första hand överväger andra färdmedel än kollektivtrafik och i möjligaste mån inte reser kollektivt alls tills dess att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.