Info till resenärer angående Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset är det ändrade rutiner på våra bussar. Här får du info om vad du som resenär behöver tänka på för att vi tillsammans ska hålla nere smittspridningen.

(UPPDATERAD 29/6) Den 13 juni gick Folkhälsomyndigheten ut med nya direktiv gällande kollektivt resande. Enligt direktiven har vi alla ett personlgit ansvar för att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Resor där det inte går att boka sittplats, däribland våra bussar, bör om möjligt undvikas. Om du inte har andra alternativ går det att använda kollektivtrafik till arbete eller sjukvård. Tänk på att hålla avstånd till dina medresenärer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här!

Sedan den 18 mars har vi tvingats ändra våra rutiner för biljettköp. Framdörrarna är stängda för påstigning och området vid föraren är avstängt. Vi hänvisar därför alla köp av enkelbiljetter till appen eller ombud. Läs mer här!

Från Region Sörmlands del arbetar vi med att kontinuerligt följa med i händelseutvecklingen och förhålla oss till de direktiv och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med. Det viktigaste man kan göra för att minska spridningen av viruset är dessa enkla förhållningsregler:

  • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten
  • Undvik att röra vid dina ögon, näsa eller mun
  • Stanna hemma om du är sjuk

Undvik sociala kontakter om du har symtom
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande kollektivtrafik ber vi också alla skolelever som kan gå eller cykla till skolan ska göra det. Detta för att undvika trängsel och bereda plats på bussarna för de som ovillkorligen måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.

Från och med den 18 mars har vi fattat beslutet att stänga framdörrarna på våra bussar för på- och avstigning. Detta av hänsyn till förarna för att minska deras oro i denna utsatta situation. Området närmast föraren, inklusive validatorn, kommer därmed att vara avstängd. Som följd av detta hänvisar vi alla köp av enkelbiljetter till appen då det inte går att köpa biljett med kontokort eller betala med reskassa. Du som har aktiv månadsbiljett reser med som vanligt utan att validera. Läs mer här!    
Notera att det fortfarande är ditt ansvar som resenär att ha en giltig biljett. Den som reser utan giltig biljett riskerar böter vid kontroll. 

Från och med den 24 mars har vi i samråd med den regionala sjukvårdsledningen fattat beslut att genomföra ensamåkning för resenärer som är 70 år och äldre (födda 1950 och tidigare) i samband med sjukresa och färdtjänst. Beslutet är ett steg i det prioriterade arbetet med att minska riskerna för de identifierade riskgrupperna under rådande smittspridning av Coronaviruset. 

Det är också viktigt att du som vill avboka en sjuk- eller färdtjänstresa gör detta i så god tid som möjligt då det underlättar vår planering för övriga resenärer.

Mer info om Coronavisruset hittar du via denna länk till regionsormland.se!

Se också filmen nedan för sammanfattande tips: