Indragna hållplatser för linje 1

Måndag 13/3 samt tisdagen 14/3 kommer linje 1 inte att trafikera hållplats Lagersberg samt Lagersbergsparken på kvällstid.

Linje 1 kommer inte att trafikera hållplats Lagerbsberg samt Lagersbergsparken från klockan 18.00 måndagen den 13/3 och tisdagen 14/3. Resenärer hänvisas istället till hållplats Assessorsgatan respektive Råbergstorp.

Dagtid kommer bussarna att trafikera dessa hållplatser som vanligt.