Kanalbron i Torshälla avstängd 23 mars till och med 13 maj

Med anledning av en broreparation så har de linjer som trafikerar Torshälla ändrade körvägar under perioden 21 mars-13 maj. Hållplatserna Hammarbyvägen och Kanalbron trafikeras inte. Resenärer hänvisas till hållplats Östra Torget.

Klockan 6:00 - 9:00 samt 14:00-18:00, ca var 15:e minut, går en anslutningsbuss från hpl Sporthallsrondellen för resa till och från Säby. Resenärer som reser till och från hpl Säby hänvisas till ett byte på hpl Sporthallsrondellen. En tillfällig hållplats finns på Germundsgatan nära Hemköp. Anslutningsbussens tider följer högtrafik då flest resenärer reser till och från jobb och skola. Nedan följer info om hur respektive linje påverkas: 

Linje 1

Indragna hållplatser:

 • Säby
 • Kanalbron
 • Hammarbyvägen

Resenärer hänvisas till:

 • Hpl Östra torget (bron är öppen för gång och cykel)
 • Tillfällig hållplats på Germundsgatan (matarbuss från hpl Sporthallsrondellen)

Resenärer till/från Säby hänvisar vi till matarbuss som går vardagar hpl Sporthallsrondellen - hpl Säby kl. 06:00-09:00 och 14:00-18:00  ca var 15:e min.

 • Ordinarie hpl Säby
 • Tillfällig hpl på Germundsgatan i närheten av Hemköp

Linje 20 och 21

Indragna hållplatser:

 • Kanalbron
 • Hammarbyvägen

Resenärer hänvisas till:

 • Hpl Östra torget (bron är öppen för gång och cykel)
 • Hpl Edvardslundsskolan
 • Hpl Gökstensgatan (linje 20 för byte till linje 1, tur 108 kl. 07:27 från Mälarbaden)

Linje 40 och 41

Indragna hållplatser:

 • Säby
 • Kanalbron
 • Hammarbyvägen

Resenärer hänvisas till:

 • Hpl Östra torget (bron är öppen för gång och cykel)
 • Anslutningsbuss hpl Säby-hpl Sporthallsrondellen de tider anslutningsbussen går.

Linje 63

Indragna hållplatser:

 • Säby
 • Kanalbron
 • Hammarbyvägen

Resenärer hänvisas till:

 • Hpl Östra torget (bron är öppen för gång och cykel)