Linje 502 Trosa - Järna läggs ner

Från 10 december läggs linje 502 ner.

Från och med tidtabellskiftet den 10 december 2016 kommer linje 502 att läggas ned i sin helhet.  Resande på sträckan Trosa-Vagnhärad hänvisas till övriga linjer på sträckan.  Resandet inom Stockholms län hänvisas till SL:s linje 784, 784X och 785.  Förändringen beror på lågt resande på linjen. Gäller från 10 december 2016 och tillsvidare.