Linje 676 förlängs till Brukskvarn

Från och med 24 april kommer linje 676 att förlängas med ytterligare hållplatser.

Linje 676 förlängs från hållplatsen Läppe till hållplatsen Brukskvarn (på riksväg 52) från och med måndagen den 24 april. Även mellanliggande hållplats Läppebadet angörs.