Nobina Sverige tilldelas busstrafikavtalen för Södra och Västra Sörmland

Nobina Sverige AB kommer från augusti 2019 att vara det trafikföretag som säkrar Sörmlänningarnas behov av en modern, säker och attraktiv kollektivtrafik. Det beslutade Sörmlands kollektivtrafikmyndighet idag.

Upphandlingen Busstrafik Södra och Västra Sörmland omfattar tidtabellslagd linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta (Södra Sörmland) samt Katrineholm, Vingåker och Flen (Västra Sörmland). Avtalet sträcker sig över 10 år och är värt cirka 2,5 miljarder.

Totalt inkom åtta trafikföretag med anbud varav samtliga lämnade anbud på avtalsområdet Västra Sörmland och fem på Södra Sörmland.

– En modern kollektivtrafik som underlättar människors vardag är en förutsättning för att Sörmland ska kunna utvecklas. Denna stora upphandling är en viktig pusselbit i vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart, säger Monica Johansson (S), ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

För resenärernas del kommer det nya avtalet framförallt att märkas genom modernare fordon, samtliga med WiFi. Stadstrafiken i  Katrineholm, Flen och Nyköping kommer att utföras med elbussar, vilket ger en tystare och renare närmiljö. Sedan 2016 ställer vi krav på 100% förnybara drivmedel i vår busstrafik, något som vi självklart även gör i denna upphandling. Vidare kommer en del turer att köras med mindre fordon för att vara bättre anpassade efter det resebehov som finns.

Vi har utvärderat anbuden i två spår; pris och kvalitet. Nobina Sverige har dels lagt de lägsta anbuden, dels lämnat en kvalitetsbeskrivning som vi bedömer säkerställer en bra leveranskvalitet under hela avtalsperioden, säger Åsa Bjerke, ansvarig för upphandlingen på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Dessa avtal är, till skillnad från de nuvarande, incitamentbaserade. Det innebär att upp till 25 procent av ersättningen till Nobina Sverige kan utgöras av incitament baserade på NKI (Nöjd Kund Index) och punktlighet. Kort sagt: ju nöjdare kunderna är, och ju punktligare trafiken körs, desto mer ersättning betalas ut. Som helhet bedöms kostnaden för trafiken bli något lägre än idag.

– Med den här upphandlingen säkerställer vi att busstrafiken i Sörmland håller en kundorienterad kvalitet vad gäller punktlighet, bekvämlighet och inte minst miljöhänsyn. Långsiktigheten i avtalet gör att kunden kan planera sin framtid och får en förutsägbarhet i vardagen, säger Daniel Portnoff (M), vice ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Fakta om Nobina Sverige
Nobina Sverige svarar för ca 30% av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Nobina Sverige bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bl.a. SL, Västtrafik och Skånetrafiken.

Nobina Sverige Sverige har drygt 6000 medarbetare varav ca 450 tjänstepersoner, kör 2500 bussar och omsätter närmare 6 miljarder per år. Nobina Sverige har verksamhet i hundratalet orter över hela Sverige.