Nyköpingsresenärer nöjda med kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken får gott betyg i en undersökning gjord av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Nyköping hamnar på en delad andraplats med 89 procent av kunderna som ansåg sig nöjda med sin senaste resa. Bäst i klassen är ettorna Karlstad, Halmstad och Luleå, som alla hade 90 procent nöjda kunder.

Resenärer i Sörmland i stort ger inte lika högt betyg. Med 82 procent hamnar länet på plats 14 av 20, men innebär ändå att den lokala och regionala kollektivtrafiken har fler andel nöjda kunder nu jämfört med tidigare år.

Undersökningen har gjorts varje år sedan 2001. Under 2015 har 50 000 personer i åldrarna 15-75 år intervjuats om resvanor, kvalitet och service.