Ny tågbuss till Mälarsjukhuset underlättar för pendlarna

En ny tågbuss sätts in mellan Södertälje och Eskilstuna för att underlätta för Stockholmspendlarna.

Det har inkommit synpunkter från inpendlare från Stockholm som har fått problem att synka sina arbetstider med tågavgångarna sedan tidtabellen lades om i december. Därför sätts nu en extrainsatt tågbuss in från Södertälje Syd till Mälarsjukhuset och vidare till Resecentrum Eskilstuna. 

När tågtiderna lades om i vintras innebar det att tåget från Stockholm fick ankomsttiden cirka 08.00 till Eskilstuna istället för 07.40 som tidigare. Detta har gjort att några pendlare från Stockholm främst till Mälarsjukhuset har fått svårt att hinna vara på plats tills att deras ordinarie arbetstid börjar. 

För att åtgärda detta kommer därför en så kallad tågbuss att sättas in från den 22 maj. Den kommer att avgå från Södertälje Syd klockan 06.58 och vara på plats vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna klockan 07.53. Pendlare från Stockholm och Flemingsberg kommer att kunna ansluta i Södertälje via tåg från Stockholm C med avgång 06.29. Tågbussen kommer avgå helgfri måndag-fredag och är en tillfällig lösning innan tågtiderna ändras i december 2017.

SJ:s färdbevis gäller på tågbussen och den går utan uppehåll på mellanliggande orter till Eskilstuna.

Följande tidtabell gäller tills vidare fr.o.m. 22 maj:

Stockholm C, avgång tåg 121 mot Hallsberg, klockan 06.29

Södertälje Syd, ankomst tåg 121, klockan 06.51

----- Byte ----

Södertälje Syd, avgång buss, klockan 06.58

Mälarsjukhuset Eskilstuna, ankomst buss, klockan 07.53

Resecentrum Eskilstuna, ankomst buss, klockan 08.03.

Vid frågor, kontakta:
Jacob Annerfors, Kollektivtrafikansvarig, landstinget
Telefon: 0155 – 24 76 96
Epost: Jacob.annerfors@dll.se

Mathias Pfeil, analytiker, Sörmlandstrafiken
Telefon: 0155-26 59 21
Epost: matthias.pfeil@sormlandstrafiken.se