Nya direktiv: Riskgrupper uppmanas att inte resa kollektivt

Folkhälsomyndighetens senaste direktiv avråder personer över 70 år och andra riskgrupper från att resa kollektivt. Det är också viktigt att vi hjälps åt för att undvika trängsel på bussarna.

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya direktiv med anledning av Covid-19. Dessa påverkar i hög grad kollektivtrafiken då de specifikt avråder personer över 70 år eller alla som tillhör en annan riskgrupp från att resa kollektivt över huvud taget. Vi måste också hjälpas åt att undvika trängsel ombord på bussarna. Det är därför viktigt att våra resenärer följer dessa direktiv:

  • Håll avstånd till andra människor i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
  • Undvik att resa i rusningstid.
  • Avstå från onödiga resor.
  • Du som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Stanna hemma och undvik sociala kontakter.

Risken för trängsel på våra bussar i Sörmland är generellt mycket liten för närvarande. Men problem kan uppstå på de avgångar där många skolelever reser. Vi ber därför att alla elever som kan gå eller cykla till skolan ska göra det. Detta för att undvika trängsel och bereda plats på bussarna för de som ovillkorligen måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.