Påskens underhållsarbeten

Under påsken sker omfattande underhållsarbeten på järnvägen, främst runt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Som komplement till tidigare information har Trafikverket sammanställt påskhelgens arbeten grafiskt för stråket Stockholm -Göteborg.

Här finns mer information från Trafikverket.