Rekord i antal bussresenärer i Sörmlandstrafiken

Resandet i Sörmlandstrafikens busstrafik ökade under 2015 med 5 % jämfört med 2014. En resandeökning som gäller såväl inklusive som exklusive skolelever. För resor med månadskort, det vill säga biljetter särskilt inriktat för arbetspendlare, är ökningen h

– För första gången har vi passerat 10 miljoner påstigande vilket naturligtvis är mycket glädjande berättar Oskar Jonsson, ansvarig Strategisk utveckling på Sörmlandstrafiken. Även i våra stora stadstrafikområden, Eskilstuna och Nyköping, passerades för första gången 5 miljoner respektive 1 miljon påstigande, fortsätter Oskar Jonsson.

I landsbygdstrafiken är ökningen störst i Oxelösunds kommun där resandet under 2015 ökade med mer än 14 % (17 % exklusive skolelever). Även i Flen ökade resandet med över 10 % (11 % exklusive skolelever). Totalt sett, har resandet (exklusive skolelever) ökat i samtliga kommuner, utom Vingåker där resandet minskade med en knapp procent jämfört med 2014 års rekordresande.

Linjen mellan Strängnäs och Södertälje mest populär

Den enskilda linje som har ökat mest i popularitet är linje 841 mellan Strängnäs och Södertälje som, tack vare utökat antal avgångar, ökade med drygt 40 %. Landstinget, som beställt utökningen på linje 841, ser positivt på utvecklingen.

– Det är både roligt och glädjande, och det visar också att det finns en stor potential för att öka resandet med kollektivtrafiken i de stora arbetspendlingsstråken, något som också är positivt inför den kommande tågsatsningen, berättar Jacob Annerfors, kollektivtrafikansvarig vid Landstinget Sörmland.

Eskilstunas stadstrafik står för hälften av länets resande

– Ökningen i Eskilstuna är till stor del ett resultat av den omläggning som gjordes i december 2011. Tidigare har vi sett att resandet ökat med enstaka procent, därför är det extra roligt att se att resandet tog sådan fart under 2015. Att resandet ökade med 6 % under 2015 är inspirerande, berättar Anna Bergfors Fall, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Även Nyköpings stadstrafik fortsätter att utvecklas positivt. Med årets ökning på nästan 10 % är den totala resandeökningen, sedan nuvarande linjenät infördes sommaren 2010, över 50 %. Kaire Ruus, som är kollektivtrafikstrateg i Nyköpings kommun förklarar den positiva resandeutvecklingen med att kommunen tillsammans med Sörmlandstrafiken och Nobina hela tiden arbetar aktivt med att förbättra och anpassa utbudet.

– Jag är särskilt glad för den positiva resandeutvecklingen på linje 3, som ökade med 38 % under 2015, där kommunen satsade på en hög kollektivtrafikstandard redan innan området Brandholmen exploaterades, berättar Kaire Ruus. Etableringen av Rosvalla och nya högstadieskolan gör också att linje 3 hela tiden lockar nya resenärer, avslutar Kaire Ruus.

För mer information kontakta

Oskar Jonsson, ansvarig Strategisk utveckling på Sörmlandstrafiken: 0155-26 59 04. 

Jacob Annerfors, kollektivtrafikansvarig vid Landstinget Sörmland: 0155-24 76 96.

Anna Bergfors Fall, avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun: 016-710 22 62.

Kaire Ruus, kollektivtrafikstrateg i Nyköpings kommun: 0155-24 83 44.