Så tycker Sörmlands resenärer om sin kollektivtrafik

Resenärerna i Katrineholm, Nyköping och Flen uppskattar sina nya elbussar. Det visar höstens nöjd kund-undersökning från Sörmlandstrafiken där totalintrycket av hur rena, fräscha och välstädade bussarna upplevs har ökat med 4 procentenheter i samtliga dessa trafikområden. Den totala nöjdheten för hela länet ligger på samma nivå som motsvarande undersökning förra hösten.

Resultaten från höstens nöjd kund-undersökning ombord på bussarna är nu klara. De visar att den totala nöjdheten bland resenärerna ligger på 62 procent. Precis samma siffra som när Sörmlandstrafiken genomförde samma undersökning hösten 2018.
– Vi vill så klart alltid bli bättre och önskar alltid att siffran varit stigande. Men å andra sidan är det skönt att den totala nöjdheten i alla fall ligger på en stabil nivå och det ger oss en bra grund att bygga vidare på, säger Niklas Andersson som är chef för avtalsuppföljning och kvalitetsutveckling hos Sörmlandstrafiken.

Bland de enskilda resultat som sticker ut mest är resenärernas svar på frågan om fräscha och rena bussarna upplevs. Här har det skett en marginell tillbakagång i exempelvis Eskilstuna och Strängnäs, medan det har skett en kraftig ökning i Nyköping, Katrineholm och Flen. I samtliga dessa trafikområden har nöjdheten med just denna fråga ökat med fyra procentenheter. Gemensam nämnare för alla dessa områden är att ett nytt avtal med nya elbussar i stadstrafik började gälla i augusti, alltså ett par månader innan undersökningen genomfördes.
– Vi tolkar det som att de nya elbussarna är uppskattade och att det gör skillnad på den faktiska reseupplevelsen, säger Niklas Andersson.

Ett annat mycket viktigt resultat är punktligheten och hur pålitlig resenärerna upplever att kollektivtrafiken är. Här svarar nu 61 procent att de är nöjda med punktligheten och att de kan lita på att bussen kommer i tid. Det är en ökning med två procentenheter sedan förra hösten och en ökning med hela fem procentenheter jämfört med senaste mätningen i våras.
–  Detta är något som vi tillsammans med trafikföretagen har jobbat hårt för att förbättra. En grundförutsättning för nöjda resenärer är att bussarna går på utsatt tid. Vi ser här att de nya incitamentsbaserade avtalen har gett effekt tillsammans med det övriga arbete som vi tillsammans gör i denna fråga, säger Andersson.
Resenärernas upplevelse av punktligheten speglar sig också i de faktiska siffrorna då den faktiska punktligheten ökat med 2,5 procent under 2019 jämfört med föregående år.

När det gäller kundundersökningen bland allmänheten, som genomfördes via telefonintervjuer, har nöjdheten med Sörmlandstrafiken ökat med en procent sedan motsvarande mätning 2018. Allmänhetens NKI-index uppgår i denna undersökning till 66, jämfört med 65 föregående år. Undersökningen omfattar 1 200 intervjuer.