Skärmar på bussarna kommer att förbättra trafikinformationen

Skärmar håller på att installeras i Sörmlandstrafikens bussar inför hösten då vi inför ett nytt betal- och realtidsinformationssystem. I det nya systemet kommer passagerare att få information om nästkommande hållplatser och bytesinformation på skärmarna.

Olyckligtvis skymmer skärmarna, i ett 40-tal av våra bussar, befintlig display som visar att en resenär tryckt på stoppknappen. När du som resenär tryckt på stoppknappen kan du emellertid känna dig trygg - chaufförerna ser precis som tidigare att någon tryckt på stoppknappen.

I höst kommer själva stopptexten att synas på skärmarna. Vi gör vad vi kan för att få till den funktionen redan nu. Vi beklagar tt detta förorsakar problem för resenärer. Syftet är emellertid att avsevärt förbättra trafikinformationen, vilket tyvärr medför ett temporärt problem under själva ombyggnadstiden.