Sommartider för bussarna från och med 13 juni

Från och med 13 juni till och med 14 augusti gäller sommartider för bussarna. Det betyder färre avgångar och i Nyköping och Eskilstuna får stadstrafiken helt nya sommartidtabeller.

Trafikutbudet skiljer sig alltid mycket mellan sommaren och resten av året. Anledningen är att resebehovet är betydligt mindre och därmed minskar vi också antal avgångar och turtäthet. Titta gärna en extra gång i appen eller i reseplaneraren på webben för att se hur din resa påverkas. 

För att underlätta och göra det tydligare för resenärerna inför vi från och med sommaren 2022 nu också en speciell sommartidtabell i Nyköpings stadstrafik. En liknande lösning finns sedan tidigare i Eskilstuna. Det innebär att nytryckta tidtabeller tas fram specifikt för sommarperioden och gäller från och med 13 juni till och med 14 augusti. Dom kommer att sättas upp fysiskt på hållplatserna och finns redan nu tillgängliga digitalt i vår app, på webben och genom att söka resa i reseplaneraren.