Sommartidtabeller

Från och med den 12 juni till och med 13 augusti gäller sommartidtabell för Eskilstuna stadstrafik med generellt reducerad turtäthet.

Sommartidtabellerna finns att hämta under Tidtabeller & kartor och är sökbara via Reseplaneraren.