Sörmlandstrafiken får kundansvaret för nya pendlarbiljetten Movingo

Sörmlandstrafiken har fått ansvaret att bedriva kundservice för Movingo - den kommande biljetten för pendlare i Mälardalen som inkluderar både tåg och lokal kollektivtrafik.

Den 1 oktober lanseras nya pendlarbiljetten Movingo. Bakom produkten står MÄLAB, som ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Örebro, Västmanland, Östergötland, Uppsala och Sörmland. Den stora förändringen för resenärerna är att de som har pendlarbiljett på en tågsträcka, exempelvis Eskilstuna-Stockholm, också kommer kunna nyttja lokala kollektivtrafiken på respektive ort på samma biljett.

Av de sex länen som står bakom Movingo-samarbetet är det Sörmland som fått uppdraget att koordinera och organisera kontakten med resenärerna. MÄLAB har nämligen beslutat att Sörmlandstrafiken får ansvaret för Movingos kundservice. Något som också kommer innebära att den nuvarande personalstyrkan för Sörmlandstrafikens ordinarie servicecenter vid kontoret i Eskilstuna kommer att utökas. Till att börja med kommer två nya tjänster att tillsättas, men ansvaret för Movingo kommer att fördelas på hela nuvarande servicecenter.
– Nu breddar vi vårt ansvarsområde till att även inkludera tågtrafiken för pendlarna. Och vi gör det dessutom utifrån ett Mälardalenperspektiv där vi kommer ta ett brett ansvar som går utanför Sörmlands gränser. Det blir en rolig och spännande utmaning och med den kompetens som redan finns hos vår personal står vi väl rustade för den, säger Charlotte Nilsson, enhetschef för servicecenter på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Myndighetens ordförande Monica Johansson (S) är stolt över att Sörmland får en så viktig och framträdande roll i det nya tågsamarbetet.
– Vi blir ansiktet utåt gentemot tågpendlare i hela Mälardalen. Kontakten med kunder och resenärer är det viktigaste i hela vår verksamhet och det är också en av våra största styrkor. Därför är jag säker på att det här kommer bli en bra lösning för alla parter, säger hon.