Sörmlänningarnas attityd till kollektivtrafiken har förändrats

Sörmlänningarnas syn på kollektivtrafiken i länet har förändrats – i positiv riktning. Det visar färska siffror från Sörmlandstrafiken.

Under andra halvan av 2016 gjordes en mätning av hur nöjd allmänheten och resenärer är med Sörmlandstrafiken. Mätningen består av två delar: En som undersöker resenärernas attityder och en som undersöker invånarnas attityder, vare sig de reser med kollektivtrafiken eller inte.

För att ta reda på invånarnas uppfattningar gjordes telefonintervjuer med boende i Sörmland.  På frågan ”Om du tänker på all erfarenhet du har av Sörmlandstrafiken, hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?” svarade 54 % att de är nöjda. På samma fråga i motsvarande mätning 2015 uppgick andelen nöjda till 43 %. En ökning med hela elva procent, alltså.
– Vi försöker hela tiden lyssna på medborgarnas önskemål och anpassa oss efter deras resemönster och synpunkter för att bli ännu bättre. Vi tror att de satsningar vi gör på kollektivtrafiken i länet ger resultat, säger Monica Johansson ordförande i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Undersökningen visar också att de som är resenärer med Sörmlandstrafiken är nöjdare än övriga allmänheten. Bland de som tillfrågades ombord på bussarna svarade 67 % av resenärerna att de är nöjda med Sörmlandstrafiken. På motsvarande mätning 2015 uppgick andel nöjda resenärer till 64 %.

Myndighetschef Helena Ekroth framhåller att detta är ett steg i rätt riktning, men att det även framöver kommer vara en prioriterad fråga att öka kundnöjdheten ytterligare. 
– De här siffrorna visar att vi är kommit en bit på väg, men arbetet med att förbättra verksamheten är ständigt pågående. Undersökningen ger oss ett bra underlag i det fortsatta arbetet som vi kommer ha nytta av framöver, säger hon.

Bland de stora satsningar som Sörmlandstrafiken nyligen har genomfört för att förbättra kundnöjdheten märks bland annat att resenärer nu har tillgång till kundsupport och information via telefon dygnet runt. Vidare har det nya biljett- och betalsystemet förenklat för resenärer, samtidigt som det också möjliggjort bättre tidhållning och uppföljning av bussarnas punktlighet.