Ta chansen att påverka framtidens kollektivtrafik för unga vuxna

Vi söker dig som är 19-25 år som vill förbättra framtidens kollektivtrafik. Vill du vara med? För att kunna utveckla kollektivtrafiken för unga vuxna söker vi deltagare till en fokusgrupp för att studera resvanor.

Vi söker dig som har möjlighet att åka buss i vardagen. Om du antas i gruppen får du ett resekort för fria resor under tre månader. Reskortet gäller fritt inom Eskilstuna kommun september-november. Projektet syftar till att studera unga vuxnas resmönster och pågår under augusti-december 2019. 

Upplägg

Alla som lämnat intresseanmälan får svar via mail senast den 30 juni. 6 deltagare utses i juni månad. Du som blir antagen ska du delta vid två träffar;

Möte 1 - startmöte

Tisdagen 27 augusti kl.17.00-19.30
(Vi återkommer med lokal)
Intervjuer genomförs i grupp

Möte 2 - uppföljningsmöte

December (vi återkommer med datum och lokal)

Villkor för att delta:

  • Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun
  • Du ska vara mellan 19-25 år och du ska ha slutat gymnasiet
  • Du ska ha tillgång till den allmänna kollektivtrafiken (de gröna bussarna), dvs du måste bo/arbeta/studera så du kan åka buss
  • Du ska delta vid 2 träffar (en i augusti och en i december)
  • Svara på digitala enkäter under projektets gång
  • Du får inte överlämna busskortet till någon annan, eller låta någon annan använda ditt busskort, detta då vi kommer att följa ditt resande via busskortet

Frågor?

Tveka inte att kontakta Anna Bergfors om du undrar över något.

Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandstrafiken och bussbolaget Transdev. 

Anmäl ditt intresse via formuläret som du hittar här!