Tidigare tågavgångar ersätter tågbussarna

De nya tågtidtabellerna införs den 10 december. Då tillkommer tidigarelagda avgångar mellan Södertälje Syd-Eskilstuna och Södertälje Syd-Nyköping, vilket innebär att behovet av tågbussar försvinner.

Den tidigare lösningen med extrainsatta tågbussar på sträckorna Södertälje Syd - Nyköping samt Södertälje Syd - Eskilstuna kommer att slopas i och med de nya tågtidtabellerna. Anledningen är att de inte behövs längre eftersom tidigarelagda tågavgångar nu garanterar bytesfri tågförbindelse på vardagsmorgnar.

Mer info om de båda sträckorna nedan: 

Tidigarelagd avgång med tåg till Nyköping ersätter Tågbuss
Avgången med tåg från Stockholm kl 08.40 mot Nyköping tidigareläggs i och med de nya tidtabellerna och får en ny avgångstid från Stockholm kl 07.55 från och med den 11 december. Därmed finns det nu återigen en bytesfri tågförbindelse med ankomst till Nyköping kl 09 på vardagar och den tillfälliga lösningen med en tågbuss mellan Södertälje Syd (kl 08.10) och Nyköping kommer med detta att slopas. 

Tidigarelagd avgång med tåg till Eskilstuna ersätter Tågbuss
Också på Svealandsbanan har tidtabellen anpassats till kundsynpunkter och det kommer fr.o.m. den 11 december återigen att finnas en tågtur från Stockholm med ankomst till Eskilstuna kl 07.43 på vardagar. Tåget kommer att lämna Stockholm kl 06.28, det vill säga 12 minuter tidigare än idag. Därmed slopas tågbussen från Södertälje Syd (kl 06.58) till Eskilstuna.

I samband med tidtabellskiftet söndagen den 10 december genomförs även en del andra tidsjusteringar i tågtidtabellen, för mer information se www.sj.se.