Den 20 augusti byter vi tidtabeller

Måndag 20 augusti är det dags för många av bussarna i Sörmland att få nya tidtabeller – och vissa får även nya linjesträckningar. Samtidigt återgår stadstrafiken i Eskilstuna till normal tidtabell efter att ha haft reducerad trafik under sommaren.

Trafikverket har under sommaren renoverat spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Detta arbete är klart den 20 augusti och då återgår tågtrafiken till normal trafik. Eftersom vi i möjligaste mån anpassar bussarna efter tågen så passar även vi på att byta tidtabell den 20 augusti.

Var ser jag ifall min avgång berörs?  
Du hittar som vanligt de nya tiderna i reseplaneraren i vår app eller på vår webb. De är alltid uppdaterad med aktuell tidtabell. Du kan även ringa vår kundservice, tel: 0771-22 40 00 dygnet runt för att få hjälp med ditt resande.

Vad förändras i busstrafiken den 20 augusti?   
Förutom mindre justeringar i tidtabellerna för att vara anpassade till tågavgångarna så kommer många elever i Strängnäs och Nyköping börja på en ny skola. Detta medför ändrade linjesträckningar och avgångstider för ett antal linjer.

Förändringar i Strängnäs

Utöver förändringarna nedan sker vissa mindre tidtabelljusteringar.

Linje

Sträcka

Förändring

302

Läggesta – Mariefred

Ny tur införs vardagar från Läggesta 05:23 till Mariefred

303

Strängnäs – Stallarholmen

Nya turer införs skoldagar 13:26 och 15:56 från Strängnäs till Stallarholmen samt 16:35 från Stallarholmen till Strängnäs

304

Stallarholmen – Mariefred – Läggesta

Nya turer införs skoldagar 07:45, 07:50 och 15:05 från Stallarholmen till Mariefred samt 14:45, 16:15 och 16:17 från Mariefred till Stallarholmen.

631

Rosenfors – Härad – Vansö – Strängnäs

Busslinjen får ny linjesträckning och justerad tidtabell. Samtliga turer förlängs till/från Sundby Park och linjen upphör samtidigt att trafikera via Härads skola, Fogdö och Årby-slingan. Samtliga turer går således direkt Rosenfors – Härad – Vansö – Eldsund – Strängnäs Resecentrum – Sundby Park och omvänt.

634

Stallarholmen – Ytterselö

Turen från Stallarholmen 16:03 skoldagar dras in och ersätts av två nya turer, 15:05 och 16:38 vilket även påverkar tidtabellen i motsatt riktning.

634

Stallarholmen – Överselö

Turen från Stallarholmen 16:03 skoldagar dras in och ersätts av två nya turer, 15:05 och 16:38 vilket även påverkar tidtabellen i motsatt riktning.

635

Stallarholmen – Kumla – Mariefred

Turen från Stallarholmen 07:35 skoldagar via Kumla till Mariefred dras in till förmån för en utökad trafik med linje 304 mellan Stallarholmen och Mariefred vid samma tidpunkt.

 

 

 

Förändringar i Nyköping

Utöver förändringarna nedan sker vissa mindre tidtabelljusteringar.

Linje

Sträcka

Förändring

525

Nyköping – Björnlunda

Turerna 15.08 och 16.11 från Nyköping kör nu in till Dammlöts skola.

557

Tystberga – Lästringe trpl

Ny tur 14:35

561

Nyköping – Nävekvarn

Se en animation på den nya linjesträckningen. Två turer via Gripenområdet och Bussterminalen går vidare mot Tessinområdet på morgonen med sluthållplats på Örnskölds väg.

 Tre turer på eftermiddagen startar vid Aurore Holmbergs väg och två av dessa går sedan vidare via Gripenområdet efter Bussterminalen och då passeras inte Idbäcken.

601

Nyköping – Råby-Husbygård

Se en animation på den nya linjesträckningen. Alla turer till Nyköping går via Gripenområdet vilket gör att Nyköping C och Lasarettet inte längre angörs. Morgonturen förlängs till Örnskölds väg via Hamnen.

Eftermiddagsturerna startar från Aurore Holmbergs väg mot Bussterminalen via Hamnen.

Sista turen är senarelagd en kvart för att elever från Omega ska hinna till Aurore Holmbergs väg. 

605

Trosa – Nyköping

Se en animation på den nya linjesträckningen. En tur på morgonen från Trosa/Vagnhärad är borttagen. Resenärer med  elevkort kan istället med detta åka tåg från Vagnhärad till Nyköping. Se samlings-tidtabell för alla resor Trosa–Nyköping inklusive tåg.  

Linjen är förkortad till Bussterminalen via Teknikgången (Gripenskolan) där byte sker för vidare färd till Tessinområdet.

615

Oxelösund – Nyköping

Se en animation på den nya linjesträckningen. Linjen är förkortad till Bussterminalen där byte sker för vidare färd till Tessinområdet.

660

Nyköping – Stigtomta –Vrena  

Se en animation på den nya linjesträckningen. Morgonturerna från Vrena/Stigtomta går via Gripenområdet och Bussterminalen till Tessinområdet och slutar på Aurore Holmbergs väg. 

Eftermiddagsturerna går tvärtom men startar på Örnskölds väg. 

Nyköping C och Lasarettet angörs inte.

663

Nyköping – Enstaberga –Bränn Ekeby

Se en animation på den nya linjesträckningen. Morgonturen passerar Gripenområdet först och går sedan via Hamnen och slutar på Örnskölds väg. Eftermiddagsturen startar på Aurore Holmbergs väg och passerar Gripenområdet via Hamnen och Bussterminalen. 

667

Nyköping – Runtuna – Lid

Se en animation på den nya linjesträckningen. Morgonturen förlängs till Gripenskolan efter Bussterminalen. Turen hoppar också över svängen via Öa Rundgatan, Stockholmsvägen, Ringvägen och Fågelbovägen och går direkt från hållplats Hälsovägen till hållplats Aurore Holmbergs väg på väg mot Bussterminalen.

Eftermiddagsturerna startar från Gripenskolan.

710

Vagnhärad – Nyköping

Turen med avgångstid 7.01 från Trosa förlängs från Bussterminalen till Gripenskolan.

760

Nyköping – Flen

Turen med avgångstid 7.00 från Flen slutar i Bussterminalen i Nyköping. Den förlängning som finns idag vidare till Tessin-området tas bort.

805

Trosa – Nyköping

Skolturen på eftermiddagarna förlängs så att den startar på Gripenskolan 15.12 istället för dagens 15.18 från Bussterminalen.

Förändringar i Vingåker 

Linje

Sträcka

Förändring

404

Vingåker – Läppe (– Kalkbrottsvillorna – Vingåker)

Två nya turer införs vardagar från Vingåker 09:00 och 17:40 till Läppe och åter (ej via Kalkbrottsvillorna). 

Skolans lovdagar införs även en ny anropsstyrd tur från Vingåker 13:55 till Läppe och åter.

 Lördagar och söndagar behålls de två anropsstyrda turer i vardera riktning som infördes mellan Läppe och Vingåker till sommaren.

676

Vingåker – Fagermon – Österåker – Läppe

Samtliga turer förlängs att trafikera hela sträckan Vingåker – Fagermon – Österåker – Läppe – Vingåker och omvänt.