Tillfällig flytt av hållplats Sveaplan A

På grund av marksanering flyttas hållplatsen Sveaplan i riktning mot Eskilstuna centrum temporärt.

Från och med måndag 27 mars kommer hållplats Sveaplan, i riktning mot
Eskilstuna centrum, temporärt flyttas på grund av marksanering. Resenärer på samtliga linjer som passerar hållplatsen hänvisas tills vidare till en tillfällig hållplats ca 70 meter mot centrum.

Arbetet beräknas pågå i tre veckor.