Tillgänglighetsredogörelse – Sörmlandstrafiken.se

Vi strävar efter att Sörmlandstrafikens webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. För närvarande (september 2020) pågår arbete med en ny webb där vi kravställer mot leverantör för att uppnå detta. Under 2020 lanserade vi också en uppdaterad version av webbshopen Mina Sidor som också denna är kravställd enligt de nya lagkraven.

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på Sörmlandstrafiken.se innan den nya webbplatsen är lanserad. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Vår ambition är som sagt att åtgärda alla kända tillgänglighetsbrister i och med att den nya webben lanseras under 2021.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, däribland exporterade tidtabeller. Det innebär att dokument inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Menystruktur och rubriker behöver organiseras för att följa samma mönster överallt på webbplatsen.   
  • System och formulär som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprincipen i vissa fall.  
  • Det finns videoklipp som inte är syntolkade. 
  • Det saknas i vissa fall länkar där det tydligt beskrivs vart de leder.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post: webbsupport@regionsormland.se
Du kan också kontakta vår kundservice på telefon 0771-22 40 00 eller använd kontaktformuläret här!

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Texten uppdaterad 2020-09-29