Totala nöjdheten med Sörmlandstrafiken ökar igen

Resultaten från höstens ombordundersökning där resenärerna får säga vad de tycker om Sörmlandstrafiken och hur de upplever sin resa är nu klara att presenteras. Den totala nöjdheten har ökat med fem procentenheter jämfört med hösten 2020.

Undersökningen genomfördes ombord på våra bussar runtom i länet under veckorna 45-50 2021. Total deltog 3 564 resenärer och företaget som genomförde undersökningen vidtog åtgärder för att den skulle kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Förutom strikta säkerhetsrutiner erbjöds resenärerna också att delta via sin egen mobiltelefon/surfplatta genom att scanna en QR-kod.

Som vanligt jämför vi alla resultat med föregående höst. Vi ser att den totala nöjdheten har gått framåt kraftigt då 71 procent av resenärerna svarar att de är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med Sörmlandstrafiken. Motsvarande siffra i 2020 års undersökning var 66 procent.

Glädjande är också att många andra viktiga resultat har gått kraftigt framåt. Bland annat anser sig 7 procent fler att de kan lita på att bussen kommer fram i tid. Resenärerna upplever också att det är enklare att köpa biljett samt att de får bättre information om förseningar och stopp (ökning med fyra respektive sex procentenheter). Vi ser också en tydlig ökning i andel resenärer som tycker att förarna är trevliga och serviceinriktade och att bussarna är rena och välstädade (fyra respektive nio procentenheters ökning).

  • Total nöjdhet: 71 (jämfört med 66 hösten 2020)

  • Jag kan lita på att min buss kommer fram i tid: 70 (jämfört med 63 hösten 2020)

  • Bussarna på den här linjen är rena och välstädade: 71 (jämfört med 62 hösten 2020)
  • Tillräcklig information vid förseningar och stopp: 64 (jämfört med 58 hösten 2020)

  • Det är enkelt att köpa biljett och resekort: 81 (jämfört med 77 hösten 2020)
  • Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade: 70 (jämfört med 67 hösten 2020)