Trafikförändringar i samband med Å-loppet lördagen den 25 maj

Å-loppet i Eskilstuna den 25 maj får påverkan på busstrafiken. Här kan du se vad som gäller för din linje.

Lördagen den 25 maj äger Å-loppet rum i Eskilstuna. Det innebär att broarna i centrala Eskilstuna stängs av mellan kl. 14:00 och 17:00, vilket medför förändringar för busstrafiken.

Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte mellan kl. 14:00 och 17:00. Vissa linjer kommer att vända på vid sina ordinarie tillfälliga lägen på hållplats Fristadstorget respektive på en tillfällig hållplats på Strandgatan (i riktning mot Munktell).

Här kan du se exakt vad som gäller för de olika linjerna. Skulle broarna öppnas tidigare så fortsätter ändå busstrafiken köra enligt nedan fram till kl. 17:00.

Du hittar också all samlad information samt kartor som visar hållplatsändringarna i pdf-format här!

 Linje 1 Västra Borsökna-Centrum-Torshälla

 • Från och med turen från Västra Borsökna kl. 13:38 till och med turen kl. 16:28 går bussen enbart till Fristadstorget E. För vidare färd mot Torshälla hänvisas resenärerna till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Västra Borsökna kl. 14:11 till och med turen kl. 16:46.
 • Från och med turen från Torshälla kl. 13:45 till och med turen kl. 16:25 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot V. Borsökna hänvisas resenärer till Fristadstorget (Careliigatan).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Torshälla kl. 14:09 till och med turen kl. 16:56 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

Linje 2 Stenby-Centrum-Skiftinge (Djursta)

 • Från och med turen från Stenby kl. 13:49 till och med turen kl. 16:29 går bussen till Fristadstorget G. För vidare färd mot Djursta/Skiftinge hänvisas resenärerna till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget läge H kl. 14:11 till och med turen 16:51.
 • Från och med turen från Djursta kl. 13:54 till och med turen kl. 16:34 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Stenby hänvisas resenärerna till ordinarie läge på Fristadstorget.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Djursta kl. 14:06 till och med turen kl. 16:46 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

 Linje 3. Hällby-Centrum-Viptorp

 • Från och med turen från Hällby kl. 13:43 till och med turen kl. 16:23 går bussen enbart till Fristadstorget Å (utanför polishuset). Körväg till läge Å Västermarksgatan – Kyrkogatan – Nygatan. För vidare färd mot Viptorp hänvisas resenärerna till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget Å (utanför Polishuset) till Hällby kl. 14:01 till och med turen kl. 16:41. Körväg till Resecentrum via Nygatan – Alva Myrdals gata.
 • Från och med turen från Viptorp kl. 13:49 till och med turen kl. 16:29 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan via Ruddamsgatan-Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Hällby hänvisas resenärerna till Fristadstorget (utanför polishuset).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Viptorp kl. 14:06 till och med turen     kl. 16:46 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 4. Skogstorp-Centrum-Mälarsjukhuset

 • Från och med turen från Skogstorp kl. 13:58 till och med turen kl. 16:28 går bussen till Fristadstorget Å (utanför polishuset). Körväg till läge Å Västermarksgatan – Kyrkogatan – Nygatan. För vidare färd mot Mälarsjukhuset hänvisas resenärer till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget Å (utanför polishuset) till Skogstorp kl. 14:23 till och med turen kl. 16:53. Körväg till Resecentrum via Nygatan – Alva Myrdals gata.
 • Från och med turen från Mälarsjukhuset kl. 14:13 till och med turen kl. 16:43 går bussen enbart till en tillfällig hållplats på Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte. För vidare färd mot Skogstorp hänvisas resenärer till Fristadstorget.
 • Från och med turen från Fristadstorget till Mälarsjukhuset kl. 14:23 till och med turen kl. 16:53 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan. Hållplats Rådhustorget trafikeras inte.

 

Linje 5 Hemlaås-Centrum-Ekängen

 • Från och med turen från Hemlaås kl. 13:36 till och med turen kl. 16:06 går bussen enbart till Fristadstorget (på Kyrkogatan). För vidare färd mot Ekängen hänvisas resenärer till Strandgatan.
 • Från och med turen från Fristadstorget (Kyrkogatan) till Hemlaås kl. 14:06 till och med turen kl. 16:36.
 • Från och med turen från Ekängen kl. 13:51 till och med turen kl. 16:21 går bussen till en tillfällig hållplats på Strandgatan. För vidare färd mot Hemlaås hänvisas resenär till Fristadstorget (Kyrkogatan).
 • Från och med turen från Fristadstorget till Ekängen kl. 13:59 till och med turen   kl. 16:29 utgår bussen från en tillfällig hållplats på Strandgatan.

 

Linje 6 Vilsta motionscenter-Slagsta

 • Turerna från Vilsta motioncenter kl. 13:58 till kl. 16:28 körs följande väg: ordinarie körväg från Vilsta till Rosenkällavägen sedan till Slagsta via Vasavägen – Sveaplan - Strandgatan. Hållplatserna Bryggartorpsgatan, Gillbergaplan, Järntorget och Fristadstorget trafikeras inte.
 • Turerna från Slagsta kl. 14:03 till 16:33 körs följande väg efter hållplats Eleonoragatan: Strandgatan – Sveaplan – Vasavägen vidare ordinarie linjesträckning till Vilsta motionscenter. Hållplatserna Bryggartorpsgatan, Gillbergaplan, Järntorget och Fristadstorget trafikeras inte.

 

Linje 7 Folkesta köpcentrum- Fristadstorget

 • Linjen påverkas inte.

Linje 8 Rabo-Centrum-Ärla

 • Turen från Rabo kl. 13:54 går från Fristadstorget läge G till Ärla via Kyrkogatan – Resecentrum – Gasverksbron - Strandgatan. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.
 • Turen från Ärla kl. 15:04 går via Sveaplan – Strandgatan - Rinmansgatan – Gasverksbron – Resecentrum - Kyrkogatan till Fristadstorget läge H och därefter ordinarie linjesträckning till Rabo. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 9 Bälgviken-Sundbyholm

 • Turen från Bälgviken kl. 15:00 kör efter Fristadstorget läge G via Resecentrum-Gasverksbron-Rinmansgatan-Torshällavägen och vidare till Sundbyholm.
 • Turen från Sundbyholm kl. 14:00 & 16:00 går Torshällavägen-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum till Fristadstorget läge H och därefter ordinarie linjesträckning.

Linje 30 Servicelinjen

 • Turerna från Fristadstorget 13:15 och 14:15 kör ordinarie linjesträckning till hållplatsen Eleonoragatan. Därefter via Västergatan-Gränsgatan-Västra Storgatan-Rinmansgatan-Gasverksbron-Resecentrum – Kyrkogatan till hpl Fristadstorget.

Linje 208 Eskilstuna-Kjula

 • Linjen påverkas inte.

Linje 220 Eskilstuna-Kjula-Strängnäs

 • Turen från Fristadstorget kl.16:00 till Strängnäs utgår från den tillfälliga hållplatsen på Strandgatan och går Strandgatan-Eleonoragatan-Gränsgatan-Västergatan-Strandgatan-Ruddammsgatan-Kungsvägen-Sveaplan och därefter ordinarie linjesträckning till Strängnäs. Hållplatsen Rådhustorget trafikeras inte.

Linje 701 Eskilstuna-Nyköping

Från Eskilstuna

 • Turerna från Eskilstuna kl. 14:10 och 16.10 till Nyköping utgår Resecentrum och körs via Tullgatan-Kungsgatan- Gasverksbron-Strandgatan-Ruddammsgatan-Kungsvägen-Sveaplan och därefter ordinarie linjesträckning till Nyköping. Hållplats Fristadstorget och Rådhustorget trafikeras inte.

Från Nyköping

 • Turerna från Nyköping kl. 14:05 och 16:05 går till Sveaplan, därefter Ruddammsgatan- Strandgatan-Rinmansgatan-Gasverksbron-Kungsgatan-Tullgatan till Resecentrum. Hållplats Fristadstorget & Rådhustorget trafikeras inte.

 

Linje 820 Eskilstuna-Strängnäs

 • Turen från Strängnäs kl. 15:00 går till Mälarsjukhuset, därefter Ruddammsgatan- Strandgatan-Gasverksbron till Resecentrum. Hållplats Fristadstorget och Rådhustorget trafikeras inte.
 • Turen från Eskilstuna kl. 13:59 till Strängnäs utgår från Resecentrum och går Tullgatan-Kungsgatan – Gasverksbron – Strandgatan – Ruddammsgatan -Kungsvägen - Sveaplan och därefter ordinarie linjesträckning till Strängnäs. Hållplats Fristadstorget och Rådhustorget trafikeras ej.