Trafikomläggning för linje 220, 700, 701, 801 och 820

På grund av gatuarbete på Kyrkogatan i Eskilstuna dras hållplats Rådhustorget riktning mot Sveaplan tillfällig in för linje 220, 700, 701 och 820. Resenärerna hänvisas till hållplats Sveaplan. På grund av längre körvägar finns risk för förseningar vilket även gäller linje 801.